Home Το Επάγγελμα Συνεργασία Επαγγελματιών Υγείας και Βελτίωση Φροντίδας Ασθενών
Συνεργασία Επαγγελματιών Υγείας και Βελτίωση Φροντίδας Ασθενών

Συνεργασία Επαγγελματιών Υγείας και Βελτίωση Φροντίδας Ασθενών

Αναφερόμενοι στους ασκούμενους ιατρούς, η συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα ασθενή, κρίνονται απαραίτητες, όχι μόνο λόγω εντολών των επιμελητών τους ή επειδή είναι καλό να γίνεται για την εκπαίδευσή τους.

Η συνεργασία και συμμετοχή διαφορετικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση μιας παθολογίας, αυξάνει τις πιθανότητες για την καλύτερη έκβαση του ασθενή, βελτιώνοντας παράλληλα και τη φροντίδα που του προσφέρεται.

Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των παθήσεων, οι αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή και η απομακρυσμένη παρακολούθηση των ασθενών, είναι γεγονότα που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα συλλογής πληροφοριών από όλες τις ειδικότητες των επαγγελματιών υγείας, που συμμετέχουν στη φροντίδα ενός ασθενή.

Όλοι όσοι συμμετέχουν στη φροντίδα, μπορούν να δώσουν εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες με βασική προϋπόθεση το να αισθάνονται ασφαλείς και άνετοι να επικοινωνούν.

Αποτελεί συχνό φαινόμενο, οι επαγγελματίες υγείας, διαφορετικών ειδικοτήτων, να μην λαμβάνουν την απόφαση να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, καθώς είτε θεωρούν πως οι παρατηρήσεις τους μπορεί να μην είναι σημαντικές, είτε δεν πιστεύουν ότι έχουν ευθύνη πέρα από το συγκεκριμένο καθήκον που ορίζει η ειδικότητά τους.

Οι ιεραρχίες, η διάρκεια της επαγγελματικής καριέρας, οι ειδικότητες, καθώς και το φύλο, η φυλή, η ηλικία κ.λπ., είναι στοιχεία που εμποδίζουν τους κλινικούς γιατρούς και το προσωπικό, να επικοινωνούν στενά μεταξύ τους.

Η συνεργασία με κοινό στόχο σας κάνει καλύτερους μαζί αφού η πραγματική επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και απόψεων, ξεκλειδώνει νέους τρόπους αντιμετώπισης, με έναν κοινό στόχο.

Κάθε ιδέα, άποψη, πληροφορία είναι σημαντική! Βοηθώντας σημαντικά στην αντιμετώπιση και βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των ασθενών.

Αντιμετωπίζοντας μία δύσκολη ή πολύπλοκη παθολογία, είναι λογικό, πως ένας γιατρός από μόνος του, δεν μπορεί να προβλέψει τα πάντα. Υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές, λεπτομέρειες και δυνατότητες, που είναι αδύνατο για ένα άτομο να τις γνωρίζει.

Έχοντας στενή επικοινωνία με όλους όσους ασχολούνται με έναν ασθενή, η φροντίδα αλλά και διαχείριση, για παράδειγμα, μιας επιβλαβούς ή με ανεπιθύμητες ενέργειες θεραπεία, μπορούν να βελτιωθούν.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η αναβάθμιση της φροντίδας στην περίπτωση αυτή, δεν θα αφορά μόνο τα αποτελέσματα της θεραπείας.

Οι ασθενείς θα νιώσουν επίσης πολύτιμοι, πως χαίρουν προσοχής αλλά και πολύ περισσότερο ασφαλείς.

Βασικά στοιχεία της συνεργασίας και από κοινού συμμετοχής στη φροντίδα ενός ασθενή, είναι η ασφάλεια και το αίσθημα της αυτοπεποίθησης. Κάθε σχόλιο, παρατήρηση, άποψη, είναι σημαντικά!

Ασφάλεια (ψυχολογική) σημαίνει ότι όλοι αισθάνονται άνετα να μιλούν και να εκφράζουν ανοιχτά την άποψή τους, συμμετέχοντας ενεργά στη φροντίδα του ασθενή ειδικά όταν αυτή περιλαμβάνει πολύπλοκα προβλήματα ή δύσκολες καταστάσεις.

Όταν υπάρχει ψυχολογική ασφάλεια, οι άνθρωποι έχουν την αυτοπεποίθηση πως θα ακουστούν και η άποψή τους θα αντιμετωπιστεί με σεβασμό και δικαιοσύνη.

Έχοντας ψυχολογική ασφάλεια, ένας άνθρωπος μπορεί επίσης να ξεπεράσει προβλήματα όπως ρατσιστικές, σεξιστικές ή άλλες συμπεριφορές αποκλεισμού από το σύνολο.

Ξεπερνά τη δυσφορία και το άγχος της απόρριψης της γνώμης του, καθώς πιστεύει πως όλοι μαζί, μπορούν να συζητήσουν παραγωγικά, για την επίλυση ενός προβλήματος.

Η προκατάληψη και ο αποκλεισμός βλάπτουν βαθιά τους ανθρώπους αφού χρειάζεται θάρρος για να εμφανιστούν απλά στη δουλειά συνεπώς είναι γεγονόςότι ο φόβος της υποτίμησης ή της αγνόησης, εμποδίζει τους ανθρώπους να είναι ανοιχτοί.

Για να αισθάνονται οι άνθρωποι ασφαλείς είναι ανάγκη να εξαλειφθούν συμπεριφορές όπως αδικία, ρατσισμός, σεξισμός και προκαταλήψεις που βασίζονται σε αμετάβλητα χαρακτηριστικά, εμποδίζοντας την εξέλιξη και υγιή επικοινωνία αφού οι ασθενείς πρέπει να έχουν την αυτοπεποίθηση πως θα ακουστούν για να νιώσουν πως η γνώμη τους έχει βαρύτητα και μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της φροντίδας και επίσης όλοι θα πρέπει να εμπιστεύονται όλους, δίνοντας σημασία και αξία στην κάθε άποψη.

Με την ανάδειξη της συνεργασίας, γίνεται προφανής σε όλους η συνεισφορά, αλλά και το όφελος από την ανταλλαγή απόψεων, γεγονός που απαιτεί εποικοδομητική επικοινωνία, ιδιαίτερα όταν οι απόψεις συγκρούονται.

Η συνεργασία δεν ορίζει κανέναν λιγότερο σημαντικό ή ανάξιο για την παροχή της κατάλληλης φροντίδας και επιτρέπει σε όλους να αισθάνονται πολύτιμοι, ώστε να μπορούν να είναι ο εαυτός τους.

Εν μέσω πολυπλοκότητας και αυξανόμενης αβεβαιότητας αναφορικά με μία παθολογία, η ποικιλομορφία στην ειδικότητα, την εμπειρία και τη σκέψη, βελτιώνει τις αποφάσεις και τα αποτελέσματα.

Τα μέλη μίας ομάδας υπεύθυνης για τη φροντίδα ενός ασθενή, θα πρέπει να είναι πρόθυμα να μιλούν ανοιχτά, να κάνουν ερωτήσεις, να νιώθουν άνετα.

Χωρίς αυτό, οι φόβοι και τα άσχημα συναισθήματα από τις εδραιωμένες προκαταλήψεις και την έλλειψη σεβασμού, δημιουργούν προβλήματα, διακινδυνεύοντας την αξιοπιστία της φροντίδας και εισάγοντας ανεπιθύμητα στοιχεία που απειλούν ακόμη και την ασφάλεια ενός ασθενή.

Όλες οι ειδικότητες και εκτός των γιατρών, που πλαισιώνουν και υποστηρίζουν έναν ασθενή κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες, καθώς παρατηρούν, γνωρίζουν, ακούν τον ασθενή.

Κάθε μέλος της ομάδας φροντίδας, είναι σημαντικό ειδικά σε περιπτώσεις όπου η φροντίδα χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα συνεπώς ενισχύστε τη συνεργασία επικοινονώντας με κάθε άτομο της ομάδαςς, ακόμη και μόνο για να ρωτήσετε τι νέο υπάρχει δημιουργώντας έτσι μία πιο προσωπική σχέση μεταξύ σας.

Λάβετε υπόψη την άποψή τους χτίζοντας έτσιμία πραγματική και δημιουργική συνεργασία.

Απελευθερώστε επίσης την ενέργεια και αφοσίωση των ανθρώπων δημιουργώντας έτσι συνθήκες για να αποκτήσουν όλοι μεγαλύτερα κίνητρα, καθώς θα ξέρουν πως είναι σημαντικοί και θα υπάρχει μεγαλύτερη γενναιοδωρία, αλλά και δέσμευση από την ομάδα.

Η πραγματική συνεργασία θα κάνει τη διαφορά, βελτιώνοντας τη φροντίδα των ασθενών σας, γεγονός που θα σας δώσει τη δυνατότητα να είστε ο καλύτερος γιατρός που μπορείτε να είστε.

Medical Management και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Αποδοχή Cookies Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων