Home Τεχνολογία - Λογισμικό Generative AI ή Αλλιώς Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη
Το generative AI μπορεί να βελτιώσει όλες τις καθημερινές πρακτικές ενός γιατρού

Generative AI ή Αλλιώς Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη

Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (AI) διεισδύει ραγδαία στις επιχειρήσεις και σε όλους τους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης.
Το Generative AI έκανε πραγματικά πάταγο τον Νοέμβριο του 2022, όταν κυκλοφόρησε ένα παραγωγικό chatbot τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται ChatGPT.
Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες του εκτινάχθηκαν σε περίπου 100 εκατομμύρια, σε μόλις δύο μήνες μετά την κυκλοφορία, σύμφωνα με έκθεση του Reuters.

Επιχειρήσεις υγειονομικής περίθαλψης, από ατομικά ιατρεία έως κλινικές και πολυϊατρεία, προσπαθούν να εντάξουν στη ροή των εργασιών τους το generative AI και να αξιοποιήσουν τη διαθέσιμη τεχνολογία.

Έτσι, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του διοικητικού φόρτου, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των όλων λειτουργιών και στη βελτίωση της έκβασης της υγείας ασθενών.

Αν και όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι κι αυτή είναι πολλά υποσχόμενη, υπάρχουν και διάφοροι κίνδυνοι που τη συνοδεύουν.

Για να υιοθετηθούν οι όποιες παραγωγικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με έναν ασφαλή και σίγουρο τρόπο, οι γιατροί πρέπει να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα προσθέσει αξία στις υπηρεσίες που προσφέρουν στο ιατρείο τους, αλλά και πώς να μετριάσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνολογίας αυτής.

Ο τρόπος χρήσης είναι αυτός που προσθέτει αξία

Οι γιατροί είναι έτοιμοι να αγκαλιάσουν το generative AI, ώστε να επωφεληθούν από τη δύναμη της τεχνολογίας, για τον εξορθολογισμό των ροών εργασίας και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε ό,τι αφορά στην ιατρική πρακτική τους.

Η ετοιμότητα αυτή προκύπτει και αυξάνεται σημαντικά στην ιατρική κοινότητα, αφού η τεχνολογία αυτή είναι σε θέση να μειώσει τον διοικητικό φόρτο και να βελτιώσει την εμπειρία όλων των ασθενών.

Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις που διάφοροι γιατροί διερευνούν τη χρήση του generative AI για να αυτοματοποιήσουν τη διατύπωση της κλινικής τεκμηρίωσης των ασθενών, αλλά και για την πρότερη λήψη και συμπλήρωση του ιστορικού της υγείας τους.

Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νέο αυτό εργαλείο στην καθημερινότητά τους, για να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα σε ερωτήματα ασθενών, να δημιουργούν εξατομικευμένα email παρακολούθησης και υπενθυμίσεων των ραντεβού, αλλά και να τα προγραμματίζουν με βάση τη διαθεσιμότητά τους και τις ανάγκες των ασθενών τους.

Ένας άλλος τρόπος που μπορεί να αξιοποιηθούν όλες αυτές οι νέες δυνατότητες;

Η απόδοση των ιατρικών όρων και της όλης ιατρικής ορολογίας σε απλούστερη γλώσσα, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις διαγνώσεις, τις επερχόμενες διαδικασίες και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Νέες προοπτικές -για την αξιοποίηση και τη χρήση του generative AI στην υγειονομική περίθαλψη-, συνεχίζουν να αναπτύσσονται καθημερινά.

Για παράδειγμα, το Google Cloud ανακοίνωσε πρόσφατα δυνατότητες αναζήτησης με την υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, σχεδιασμένες να βοηθούν ακόμη και γιατρούς να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες από διαφορετικές πηγές δεδομένων, όπως κλινικές σημειώσεις και ψηφιακά ιατρικά δεδομένα.

Όλες αυτές οι περιπτώσεις χρήσης μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του όγκου εργασίας, η οποία οδηγεί πολύ συχνά στην εξουθένωση των γιατρών.

Κίνδυνοι του generative AI

Πρώτα όμως πρέπει να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι που συνοδεύουν το generative AI, αλλά και το πώς μπορούν να μετριαστούν.

Κίνδυνοι για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Γεγονός είναι πως οι κυβερνοεπιθέσεις συνεχίζουν να πλήττουν ολοένα και περισσότερο τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η αυξανόμενη χρήση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης θα αμβλύνει δυνητικά το πιθανό εύρος επίθεσης, ακόμη και στα επαγγέλματα υγείας που τη έχουν εντάξει στις εργασίες τους.

Αυτές οι ΑΙ τεχνολογίες εκπαιδεύονται και μαθαίνουν συνεχώς, ενώ παράλληλα αποθηκεύουν μεγάλο όγκο δεδομένων, καθιστώντας τις ελκυστικούς στόχους για hackers που στοχεύουν να κλέψουν πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό υγείας των ασθενών.

Επιπλέον, ορισμένες ιατρικές πληροφορίες μπορούν να τροφοδοτηθούν σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ακόμη και από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Τα δεδομένα που «φεύγουν» από τα όρια των εσωτερικών συστημάτων αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Κίνδυνοι προστασίας της ιδιωτικής ζωής
Επίσης, το generative AI παρουσιάζει κίνδυνο για το απόρρητο των ασθενών.

Οι πληροφορίες του ιστορικού των ασθενών που διατίθενται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και άλλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που έχουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές και εταιρείες και ενδεχομένως, οι πληροφορίες αυτές να διαμοιραστούν και με άλλους χρήστες.

Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή κατάχρησης προσωπικών δεδομένων.

Μπορεί επίσης να θέσει τις ιατρικές πρακτικές σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς του νόμου περί διασφάλισης του ιατρικού απορρήτου και πληροφοριών των ασθενών, που απαιτούνται από όλους τους οργανισμούς υγειονομικής.

Περαιτέρω αύξηση του κινδύνου προστασίας ευαίσθητων δεδομένων αποτελεί και το γεγονός πως οι φορείς που χρησιμοποιούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τις περισσότερες φορές δεν έχουν γνώση και ορατότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι εφαρμογές συλλέγουν, χρησιμοποιούν, μοιράζονται και διαγράφουν δεδομένα.

Ακρίβεια δεδομένων
Η ακρίβεια των δεδομένων είναι ένα άλλο πρόβλημα με το generative AI.

Το AI μερικές φορές μπορεί «να τα χάσει», παρέχοντας ανακριβείς πληροφορίες, που όμως θα παρουσιαστούν με τρόπο αξιόπιστο.

Το να βασίζεται κανείς σε ανακριβή δεδομένα – πόσο μάλλον για να λάβει μια απόφαση- είναι τουλάχιστον επικίνδυνο και προβληματικό στην υγειονομική περίθαλψη, όπου δεν υπάρχει περιθώριο λάθους.

Μετριασμός των κινδύνων της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης

Ενώ το generative AI υπόσχεται πολλά για τους γιατρούς, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες υγείας να αδράξουν όλα τα οφέλη της τεχνολογίας αυτής, με σιγουριά και ασφάλεια.

Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εξωτερική εφαρμογή, είναι σημαντικό να εξετάζετε τους όρους παροχής υπηρεσιών και τις πολιτικές προστασίας δεδομένων και ασφάλειας κάθε παρόχου.

Είναι επίσης σημαντικό να δοθεί προσοχή, για να προσδιοριστεί εάν η εφαρμογή χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση, τα δεδομένα είναι ανώνυμα και η εφαρμογή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του GDPR και όποιους άλλους ισχύοντες κανονισμούς απορρήτου.

Επιπλέον, οι γιατροί θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν κανόνες και περιορισμούς σχετικά με τη χρήση του generative AI στις καθημερινές εργασίες.

Οι κανόνες αυτοί δεν πρέπει μόνο να διευκρινίζουν ποια εργαλεία επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι, αλλά και ποιες πληροφορίες μπορούν να τροφοδοτήσουν σε αυτά.

Οι αυστηροί έλεγχοι σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση δεδομένα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο παροχής ευαίσθητων πληροφοριών σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και να προστατεύσουν πιο επιτυχημένα το απόρρητο των ασθενών.

Για να περιοριστούν οι όποιες ανησυχίες σχετικά με την ακρίβεια των δεδομένων, όλα τα δεδομένα και το περιεχόμενο που δημιουργούνται από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει φυσικά να αξιολογούνται και να επικυρώνονται, για να διασφαλίζεται η ακρίβεια των πληροφοριών αυτών.

Η ανθρώπινη εποπτεία είναι απαραίτητη, ειδικά πριν από την όποια λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε πληροφορίες που παρήχθησαν από τεχνητή νοημοσύνη.

Το Artificial Intelligence προσφέρει συναρπαστικές ευκαιρίες για τους γιατρούς, αλλά όπως συμβαίνει με κάθε νέα τεχνολογία, συνοδεύεται από αβεβαιότητες και κινδύνους.

Κατανοώντας αυτούς τους κινδύνους και λαμβάνοντας μέτρα για την αποτροπή τους, οι γιατροί μπορούν με μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια να αξιοποιήσουν την αξία αυτής της νέας αυτής τεχνολογίας, για να συμβάλουν στη μείωση του διοικητικού φόρτου, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών.

Medical Management και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Αποδοχή Cookies Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων