Home Εκπαίδευση Πως θα Διαμορφωνόταν η Καριέρα Ενός Γιατρού με Επιχειρηματική Εκπαίδευση
Επιχειρηματική Εκπαίδευση στην Ιατρική – Πώς θα Διαμόρφωνε την Πορεία της Καριέρας Ενός Γιατρού;

Πως θα Διαμορφωνόταν η Καριέρα Ενός Γιατρού με Επιχειρηματική Εκπαίδευση

Η ανάγκη για την ύπαρξη επιχειρηματικών γνώσεων κατά την άσκηση ιδιωτικής πρακτικής ιατρικής, αναδεικνύεται καθημερινά, ιδιαίτερα στα πλαίσια του ολοένα και πιο ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης συνεπώς είναι σημαντικόοι γιατροί και οι φοιτητές ιατρικής, να αποκτούν από την Ιατρική Σχολή, ακαδημαϊκή επιχειρηματική εκπαίδευση.

Είναι γεγονός πως το 98% περίπου των γιατρών και των φοιτητών ιατρικής δεν λαμβάνουν ποτέ ακαδημαϊκή επιχειρηματική εκπαίδευση ενώ ταυτόχρονα, το 30-50% περίπου των τελειόφοιτωνς, προτιμούν την άσκηση της ιδιωτικής ιατρικής πρακτικής, έχοντας το δικό τους ιδιωτικό ιατρείο, γεγονός που απαιτεί επιχειρηματικές γνώσεις, αλλά και marketing για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης.

Το ιδιωτικό ιατρείο ως νομική και αναγνωρισμένη επιχειρηματική οντότητα

Το καθολικό πρότυπο για κάθε επιτυχημένη επιχείρηση, βασίζεται στη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων διαχείρισης, στην επιχειρηματική εκπαίδευση, αλλά και τσην εφαρμογή ενεργειών marketing, σύμφωνα φυσικά με τις προσδοκίες κάθε γιατρού.

Κάθε μορφή ιδιωτικής κλινικής ιατρικής, θα πρέπει να βασίζεται σε επιχειρηματικές αρχές και σύγχρονες μεθόδους marketing, ώστε να είναι αποδοτική συνεπώς οι γιατροί, είτε ανεξάρτητοι, είτε απασχολούμενοι στην κλινική ιατρική πρακτική, στερούνται επομένως θεμελιωδών οικονομικών γνώσεων, κάτι το οποίο περιορίζει την εξέλιξή τους.

Η προηγούμενη επιχειρηματική εκπαίδευση προσφέρει οφέλη, σε κάθε περίπτωση και το γεγονός της μη προσφοράς της κατά τη διάρκεια των σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη αλλά και ανάγκες της σημερινής εποχής, ίσως θα πρέπει να αναθεωρηθεί.

Ένα ακόμη σημείο, το οποίο θα πρέπει να τονιστεί, είναι πως τα οφέλη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης δεν περιορίζονται μόνο στην απόδοση ενός ιατρείου.

Η οργάνωση, προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, αλλά και χρήση σύγχρονων εργαλείων για τη διευκόλυνση των ασθενών, είναι όλα στοιχεία μιας συνολικής ποιοτικής εμπειρίας για τον σημερινό ασθενή.

Οφέλη επιχειρηματικής εκπαίδευσης γιατρών

 • Ο χώρος της ιδιωτικής ιατρικής πρακτικής εξελίσσεται σε μεγάλο βαθμό.
 • Το φαινόμενο της εξουθένωσης περιορίζεται σημαντικά.
 • Η ικανοποίηση με την εξέλιξη της καριέρας της ιατρικής γίνεται μεγαλύτερη.
 • Η κατανόηση επιπλέον επιχειρηματικών όρων ενισχύει την αυτοπεποίθηση, αυξάνοντας παράλληλα την απόδοση της πρακτικής.
 • Περισσότερες γνώσεις ισοδυναμούν με μία καλύτερα οργανωμένη και αποδοτική επιχείρηση.
 • Οι γιατροί παραμένουν στην ιδιωτική κλινική ιατρική πρακτική πολύ περισσότερο και συνταξιοδοτούνται πολύ αργότερα.
 • Η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται σημαντικά αφού η συνολική εμπειρία του ασθενούς διαμορφώνει την ποιότητα της προσφερόμενης φροντίδας.
 • Η προτίμηση των ιατρικών σχολών αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό και η καριέρα στην ιατρική αποκτά μεγαλύτερο κύρος και προοπτικές.
 • Οι μελλοντικοί φοιτητές συνειδητοποιούν ότι η ιατρική σχολή παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που βοηθά να επιτύχουν σε μεγάλο βαθμό τους τελικούς στόχους τους στη ζωή.
 • Η επιχειρηματική εκπαίδευση όχι μόνο εμπνέει, αλλά και επιτρέπει σε όλους τους γιατρούς να κερδίζουν το ύψος του εισοδήματος που προσδοκούν παρέχοντας σημαντικά εφόδια και υψηλά προσόντα, για κάθε περίπτωση, ακόμη και αν ακολουθήσουν μία διαφορετική καριέρα.
 • Η σχέση ασθενούς-γιατρού αναβαθμίζεται, με αποτέλεσμα την οικοδόμηση μεγαλύτερης εμπιστοσύνης και πιστότητας αφου δίνεται η ικανότητα στους γιατρούς να εφαρμόσουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά εργαλεία για τη διευκόλυνση των ασθενών τους, τη διαχείριση των αντιρρήσεων, την ενίσχυση της επικοινωνίας κλπ.

2 παράγοντες επιτυχίας οποιασδήποτε μορφής ιδιωτικής ιατρικής πρακτικής:

 • Ενέργειες marketing με στόχο την εξασφάλιση μιας συνεχούς και αυξανόμενης ροής νέων ασθενών, χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους και τεχνικές προσέλκυσης.
 • Εργαλεία διαχείρισης που είναι σημαντικό στοιχείο μίας επιχείρησης που προωθεί την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα, την κερδοφορία και την εξυπηρέτηση των ασθενών.

Ένα αποτελεσματικό πλάνο διαχείρισης του ιατρείου έχει σίγουρα αντίκτυπο και στην ποιότητα της προσφερόμενης φροντίδας και κατ’ επέκταση της συμμόρφωσης και του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Όλα τα παραπάνω, κρίνονται δύσκολα να επιτευχθούν δίχως την ύπαρξη βασικών επιχειρηματικών γνώσεων αφού οι ανάγκες της κάθε εποχής επιβάλλουν τη συνεχή αναβάθμιση της φροντίδας σε κάθε επίπεδο με τη συνολική εμπειρία του ασθενούς ως επίκεντρο.

Δεν είναι τυχαίο πως πλέον μιλάμε για έναν «καταναλωτή υγείας», απόλυτα ενημερωμένο, ο οποίος έχει νέες ανάγκες και απαιτήσεις.

Για τη μέγιστη απόδοση της ιδιωτικής ιατρικής πρακτικής, την εξέλιξη, την προσφορά ποιοτικής φροντίδας και όχι μόνο, η επιχειρηματική εκπαίδευση αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο και ένα σημαντικό επιπλέον προσόν στην εκπαίδευση του γιατρού.

Medical Management και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Αποδοχή Cookies Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων