Home Εκπαίδευση Επιχειρηματική Εκπαίδευση στην Ιατρική – Πώς θα Διαμόρφωνε την Πορεία της Καριέρας Ενός Γιατρού;
Επιχειρηματική Εκπαίδευση στην Ιατρική – Πώς θα Διαμόρφωνε την Πορεία της Καριέρας Ενός Γιατρού;

Επιχειρηματική Εκπαίδευση στην Ιατρική – Πώς θα Διαμόρφωνε την Πορεία της Καριέρας Ενός Γιατρού;

Γιατρός ή επιχειρηματίας; Ένα ίσως ρητορικό ερώτημα, καθώς και οι δύο ιδιότητες κρίνονται απαραίτητες για την οικονομική επιβίωση, αλλά και επιτυχία ενός γιατρού με ιδιωτικό ιατρείο.

Η ανάγκη για την ύπαρξη επιχειρηματικών γνώσεων κατά την άσκηση ιδιωτικής πρακτικής ιατρικής, αναδεικνύεται καθημερινά, ιδιαίτερα στα πλαίσια του σημερινού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι πλέον οι γιατροί αλλά και οι φοιτητές ιατρικής, να αποκτούν ήδη από την Ιατρική Σχολή, ακαδημαϊκή επιχειρηματική εκπαίδευση.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το 98% περίπου των γιατρών και των φοιτητών ιατρικής, δεν έλαβαν ποτέ ακαδημαϊκή επιχειρηματική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, το 30-50% περίπου των τελειόφοιτων της Ιατρικής Σχολής, προτιμούν την άσκηση της ιδιωτικής ιατρικής πρακτικής, έχοντας το δικό τους ιδιωτικό ιατρείο – γεγονός το οποίο απαιτεί όχι μόνο επιχειρηματικές, αλλά και γνώσεις marketing για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης.

Το ιδιωτικό ιατρείο ως μία νομική και αναγνωρισμένη επιχειρηματική οντότητα

Το καθολικό πρότυπο για κάθε επιτυχημένη επιχείρηση, βασίζεται στα εξής στοιχεία: τη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων διαχείρισης, την επιχειρηματική εκπαίδευση, αλλά και την εφαρμογή ενεργειών marketing, σύμφωνα φυσικά με τις προσδοκίες κάθε γιατρού-ιδιοκτήτη.

Κάθε μορφή ιδιωτικής κλινικής ιατρικής, θα πρέπει να βασίζεται σε επιχειρηματικές αρχές και σύγχρονες μεθόδους marketing, ώστε να είναι αποδοτική.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί πως κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, οι  διαπιστευμένες ιατρικές σχολές δεν προσέφεραν ποτέ ή δεν παρείχαν επιχειρηματική εκπαίδευση στους φοιτητές ιατρικής.

Οι γιατροί, είτε ανεξάρτητοι, είτε απασχολούμενοι στην κλινική ιατρική πρακτική, στερούνται επομένως θεμελιωδών οικονομικών γνώσεων, κάτι το οποίο περιορίζει την εξέλιξή τους.

Η προηγούμενη επιχειρηματική εκπαίδευση προσφέρει οφέλη, σε κάθε περίπτωση

Είναι πολύ πιθανό να φτάσει μία στιγμή που θα αναρωτηθείτε: «Γιατί η Ιατρική Σχολή δεν  μου προσέφερε επιχειρηματική εκπαίδευση, από τη στιγμή που θα με οδηγούσε να φτάσω τις προσδοκίες μου, αλλά και να γίνω καλύτερος γιατρός;».

Πολλές φορές, όλα τα χρόνια μίας καριέρας στην ιατρική πρακτική, δεν αρκούν για να προσεγγίσετε τις επιχειρηματικές γνώσεις που θα μπορούσατε να είχατε λάβει εξ αρχής, κατά την ακαδημαϊκή εκπαίδευση.

Το γεγονός της μη προσφοράς επιχειρηματικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη αλλά και ανάγκες της σημερινής εποχής, ίσως θα πρέπει να αναθεωρηθεί.

Ένα ακόμη σημείο, το οποίο θα πρέπει να τονιστεί, είναι πως τα οφέλη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης δεν περιορίζονται μόνο στην απόδοση ενός ιατρείου.

Η οργάνωση, προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, αλλά και χρήση σύγχρονων εργαλείων για τη διευκόλυνση των ασθενών, είναι όλα στοιχεία μιας συνολικής ποιοτικής εμπειρίας για τον ασθενή του 2023.

Ποια τα οφέλη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης των γιατρών;

Ο χώρος της ιδιωτικής ιατρικής πρακτικής θα εξελισσόταν σε μεγάλο βαθμό.

– Το φαινόμενο της εξουθένωσης των γιατρών, θα περιοριζόταν σημαντικά.

Η ικανοποίηση με την εξέλιξη της καριέρας της ιατρικής, θα ήταν μεγάλη – γεγονός το οποίο σήμερα, αποτελεί τον κυριότερο λόγο αποθάρρυνσης για την επιλογή της ιατρικής σχολής.

– Η κατανόηση επιπλέον επιχειρηματικών όρων ενισχύει την αυτοπεποίθηση, αυξάνοντας παράλληλα την απόδοση της πρακτικής.

Περισσότερες γνώσεις ισοδυναμούν με μία καλύτερα οργανωμένη και αποδοτική επιχείρηση.

– Οι γιατροί θα παρέμεναν στην ιδιωτική κλινική ιατρική πρακτική πολύ περισσότερο και θα συνταξιοδοτούνταν πολύ αργότερα, αν όχι καθόλου – σε αντίθεση με το πως συμβαίνει σήμερα.

Η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης θα αυξανόταν σημαντικά – ιδιαίτερα σήμερα, όπου η συνολική εμπειρία του ασθενούς διαμορφώνει την ποιότητα της προσφερόμενης φροντίδας.

– Η προτίμηση των ιατρικών σχολών θα αυξανόταν σε μεγάλο βαθμό και η καριέρα στην ιατρική θα αποκτούσε μεγαλύτερο κύρος και προοπτικές –

Οι μελλοντικοί φοιτητές θα συνειδητοποιούσαν ότι η ιατρική σχολή θα τους παρείχε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που θα τους βοηθούσε να επιτύχουν σε μεγάλο βαθμό τους τελικούς στόχους τους στη ζωή.

– Η επιχειρηματική εκπαίδευση όχι μόνο εμπνέει, αλλά και επιτρέπει σε όλους τους γιατρούς να κερδίζουν το ύψος του εισοδήματος που προσδοκούν. Τους παρέχει επίσης σημαντικά εφόδια και υψηλά προσόντα, για κάθε περίπτωση, ακόμη και αν επιλέξουν ή χρειαστεί να ακολουθήσουν μία διαφορετική καριέρα – σε αντίθεση με τις συνήθεις.

Η σχέση ασθενούς-γιατρού θα αναβαθμιζόταν, με αποτέλεσμα την οικοδόμηση μεγαλύτερης εμπιστοσύνης και πιστότητας – σε αντίθεση με τα φαινόμενα έλλειψης σεβασμού και δυσπιστίας που παρατηρούνται συχνά προς το πρόσωπο του γιατρού, σήμερα.

Η ώθηση για αυτό, θα πρόκυπτε από την επιπλέον ικανότητα των γιατρών να εφαρμόσουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά εργαλεία για τη διευκόλυνση των ασθενών τους, τη διαχείριση των αντιρρήσεων, την ενίσχυση της επικοινωνίας κλπ.

Δύο είναι οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία οποιασδήποτε μορφής ιδιωτικής ιατρικής πρακτικής:

Ενέργειες marketing: Με στόχο την εξασφάλιση μιας συνεχούς και αυξανόμενης ροής νέων ασθενών, χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους και τεχνικές προσέλκυσης.

Εργαλεία διαχείρισης: Σημαντικό στοιχείο μίας επιχείρησης που προωθεί την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα, την κερδοφορία και την εξυπηρέτηση των ασθενών.

Ένα αποτελεσματικό πλάνο διαχείρισης του ιατρείο, έχει σίγουρα αντίκτυπο και στην ποιότητα της προσφερόμενης φροντίδας και κατ’ επέκταση της συμμόρφωσης και του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Όλα τα παραπάνω, κρίνονται δύσκολα να επιτευχθούν δίχως την ύπαρξη βασικών επιχειρηματικών γνώσεων. Οι ανάγκες της σημερινής εποχής επιβάλλουν την αναβάθμιση της φροντίδας σε κάθε επίπεδο, ενώ η συνολική εμπειρία του ασθενούς, βρίσκεται στο επίκεντρο.

Δεν είναι τυχαίο πως πλέον μιλάμε για έναν «καταναλωτή υγείας», απόλυτα ενημερωμένο, ο οποίος έχει νέες ανάγκες και απαιτήσεις.

Για τη μέγιστη απόδοση της ιδιωτικής ιατρικής πρακτικής, την εξέλιξη, προσφορά ποιοτικής φροντίδας και όχι μόνο, η επιχειρηματική εκπαίδευση θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο, ένα σημαντικό επιπλέον προσόν στην εκπαίδευση του γιατρού..

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Medical Management και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Αποδοχή Cookies Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων