Home Διοίκηση Διοικήστε την Ομάδα σας Δημιουργώντας Αξίες
Διοικήστε την Ομάδα σας Δημιουργώντας Αξίες.

Διοικήστε την Ομάδα σας Δημιουργώντας Αξίες

Ονειρεύεστε συνεργάτες πιο ενεργητικούς, που επιδιώκουν την ανάληψη πρωτοβουλιών σε μία ομάδα που διέπεται από φιλική διάθεση; Τολμήστε τη μέθοδο διοίκησης μέσω των αξιών…

Όπως και ο τίτλος υποδεικνύει, η διοίκηση μέσω αξιών στηρίζεται σε αξίες που μοιράζεται στο σύνολό του το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης… ενός ιατρείου.

Η μεθοδολογία για να επιτευχθεί αυτό, ξεκινάει με ένα απλό ερώτημα:

Ποιες αξίες και στάσεις θα βελτιώσουν την απόδοση και τη συνεργασία των ανθρώπων;

Μία ερώτηση που οφείλουν να επεξεργαστούν όλα τα μέλη του ιατρείου σας.

Η συμμετοχή των εργαζομένων στην επιλογή των αξιών που θα κληθούν να «ενστερνιστούν» και να εφαρμόσουν, συνθηκολογεί στην επιτυχία του σχεδίου, διότι στην περίπτωση που η διαδικασία ξεκινήσει μόνο από τον ιατρό μάνατζερ, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες πολλοί συνεργάτες να θεωρήσουν ότι δεν τους αφορά, οπότε και να μην ενστερνιστούν τις αξίες.

Δώστε νόημα σε κάθε αξία

Όσον αφορά στο ιατρείο, υπάρχει μια δεκάδα επιχειρηματικών αξιών που διέπουν τη σχέση με τους ασθενείς πελάτες:

Εμπιστοσύνη, αξιοπιστία, διαφάνεια, ενσυναίσθηση, σεβασμός…

Προτείνουμε και άλλες που αναδεικνύουν τις αξίες συνεργασίας στην ομάδα όπως:

Ευελιξία, αλληλοβοήθεια, καινοτομία, ανταλλαγή, φιλικότητα, υπευθυνότητα…

Αναθέστε στην ομάδα σας να ορίσουν τις τέσσερις αξίες που θεωρούν πιο σημαντικές.

Το ιδανικό θα ήταν να υιοθετηθούν δύο επιχειρηματικές αξίες και δύο αξίες συνεργασίας, ώστε να εδραιωθεί ένας ισορροπημένος τρόπος διοίκησης.

Μόλις προσδιοριστούν οι αξίες, πρέπει να συνταχθεί για κάθε μία από αυτές μία επεξηγηματική πρόταση με δράσεις και συμπεριφορές, που θα δώσει το σωστό νόημα σε κάθε αξία.

Αν πάρουμε, για παράδειγμα, την εμπιστοσύνη ή τον σεβασμό, μπορούμε όλοι να τις ερμηνεύσουμε διαφορετικά.

Για να υιοθετηθούν όμως σωστά, πρέπει όλοι να μοιράζονται την ίδια ερμηνεία, το ίδιο νόημα για κάθε αξία.

Το ιδανικό θα ήταν να υιοθετηθούν δύο επιχειρηματικές αξίες και δύο αξίες συνεργασίας, ώστε να εδραιωθεί ένας ισορροπημένος τρόπος διοίκησης.

Στη συνέχεια, όλα τα μέλη της ομάδας καλούνται να δηλώσουν εάν, σε μια κλίμακα από το ένα έως το δέκα, συμφωνούν με την εν λόγω αξία και σε μια κλίμακα από το ένα έως το τέσσερα, αν θα είναι εύκολο για εκείνους να την ενσωματώνουν στην καθημερινότητά τους.

Τέλος, απομένει ο ορισμός της συνθήκης συνεργασίας που θα χαρακτηρίζει το πνεύμα και τη στάση του καθένα, τόσο απέναντι στους πελάτες, όσο και μέσα στην ομάδα.

Ενισχύστε τη συνοχή της ομάδας

Υπάρχει και μία προσέγγιση αισθητά διαφορετική, με αφετηρία τη στρατηγική του ιατρείου.

Διαχωρίζουμε τις επιθυμητές αξίες από τις αξίες που εφαρμόζονται στην πράξη.

Οι πρώτες είναι εκείνες που θέλετε να μοιράζεστε με τους συνεργάτες σας, οι δεύτερες, είναι εκείνες που απορρέουν από τη μέχρι τώρα κουλτούρα εργασίας.

Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση αυτές οι δύο κατηγορίες αξιών να μην «συμπίπτουν», οπότε και θα επικρατήσει ένα κλίμα απογοήτευσης στο ανθρώπινο δυναμικό.

Πρώτα απ’ όλα, προσδιορίζουμε τις αξίες που διέπουν την ομάδα, διαχωρίζοντας εκείνες που είναι θετικές και επιθυμούμε να διατηρηθούν, από τις αρνητικές, οι οποίες είτε θα βελτιωθούν, είτε θα εξαλειφθούν.

Στη συνέχεια, επισημαίνουμε τις νέες αξίες που δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί και θα αποτελέσουν ανάγκη για το ιατρείο του αύριο.

Και πάλι, για να επιτευχθεί μία ισορροπημένη διοίκηση, συνιστάται να υιοθετηθούν δύο αξίες από κάθε κατηγορία.

Αν ένα ιατρείο διαθέτει αξιόλογη κουλτούρα από την άποψη της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των ασθενών, θα πρέπει αυτές να αποτελούν τις δύο θετικές εφαρμοζόμενες αξίες που οφείλουμε να διατηρήσουμε.

Τέλος, όσον αφορά τις νέες αξίες που πρέπει να υιοθετήσουμε, μπορεί να είναι η καινοτομία, η δημιουργικότητα, το ομαδικό πνεύμα…

Η μέθοδος διοίκησης με γνώμονα τις αξίες έχει πολλά θετικά. Δίνει νόημα και βελτιώνει την ευημερία και την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων στην εργασία τους.

Και κάτι ακόμα…

Η καθημερινή εφαρμογή είναι η κύρια δυσκολία αυτής της μεθόδου διοίκησης μέσω αξιών.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης με κάθε συνεργάτη σας, θα διαπιστώσετε ότι το 95% αυτών έχουν επιλεγμένες αξίες, το 70% πιστεύει σε αυτές, όμως δεν είναι παρά μόνο το ήμισυ περίπου που θα καταφέρουν με ευκολία να τις εφαρμόσουν.

Συνεπώς πρέπει να θέσουμε προϋποθέσεις και ενέργειες που θα διευκολύνουν την εφαρμογή τους.

Ο καλύτερος δείκτης σεβασμού των αξιών παραμένει φυσικά η ικανοποίηση του ασθενή πελάτη.

Όταν οι ασθενείς είναι ευτυχείς και ικανοποιημένοι, σημαίνει ότι και οι αξίες του ιατρείου μας εφαρμόζονται και είναι σεβαστές από όλους.

Η μέθοδος διοίκησης με γνώμονα τις αξίες έχει πολλά θετικά. Δίνει νόημα και βελτιώνει την ευημερία και την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων στην εργασία τους.

Αποδεικνύεται εξίσου αποτελεσματική, ως εργαλείο κατάλληλης προσέγγισης σε περίπτωση σύγκρουσης με δύσκολες προσωπικότητες στην ομάδα.

Βοηθά επίσης να ενώσει τους συνεργάτες στην ομάδα, με την καθιέρωση ενός οργανικού τρόπου διοίκησης που θα εμφυσήσει την κουλτούρα του ιατρείου σε κάθε εργαζόμενο.

Διότι όταν αυτή η κουλτούρα αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς, μειώνεται η ανάγκη για ελέγχους, κανόνες ή διαδικασίες, αφήνοντας περισσότερο χώρο για αυτονομία και υπευθυνότητα των εργαζομένων.

Η διοίκηση μέσω των αξιών οφείλει να συνυπάρχει και με τους άλλους τρεις τρόπους διοίκησης που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες, τους στόχους και τις αρμοδιότητες.

Οπότε οφείλουμε να την εκλαμβάνουμε ως ένα πρόσθετο εργαλείο ανάμεσα στις άλλες μεθόδους.

Μπορεί επίσης να γίνει απαραίτητη σε περίπτωση μιας ριζικής αλλαγής στη λειτουργία του ιατρείου, όπου ίσως απαιτείται υιοθέτηση νέων αξιών.

Σχετικά Άρθρα

Medical Management και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Αποδοχή Cookies Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων