Home Διαχείριση Γιατί τα Ιατρεία – Επιχειρήσεις δεν Έχουν μια Ξεκάθαρη Στρατηγική;
Τα ιατρεία συχνά δεν έχουν μια ξεκάθαρη στρατηγική γιατί δεν κατανοούν το εξωτερικό περιβάλλον και τις αλλαγές του.

Γιατί τα Ιατρεία – Επιχειρήσεις δεν Έχουν μια Ξεκάθαρη Στρατηγική;

Σήμερα ένα ιατρείο δεν κρίνεται μόνο από την επιστημονική γνώση του ιατρού του.

Η εξέλιξη του σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον επιβάλει να έχει παράλληλα και μια ξεκάθαρη στρατηγική .

Τι Σημαίνει Στρατηγική;

Ένας εύληπτος ορισμός θα όριζε τη στρατηγική ως το πώς θα πάμε εκεί που φιλοδοξούμε να είμαστε στο μέλλον.

Αν λοιπόν η στρατηγική απαντάει στο ερώτημα πώς, τότε το πού είναι το όραμά μας ή η αποστολή μας.

Για να συμβεί όμως αυτό απαιτείται παράλληλα μια σε βάθος κατανόηση του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Ας τα δούμε συνοπτικά ως επισημάνσεις που ενδέχεται να υπάρχουν και στον χώρο του ιατρείου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1η

Τα ιατρεία συχνά δεν έχουν μια ξεκάθαρη στρατηγική γιατί δεν κατανοούν το εξωτερικό περιβάλλον και τις αλλαγές του.

Ως επιχειρηματίες – ιατροί θα πρέπει να μπορείτε να απαντάτε ικανοποιητικά σε τρία ερωτήματα:

1. Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον του ιατρείου μου;

2. Με ποιό τρόπο (θετικό ή αρνητικό) οι αλλαγές αυτές με επηρεάζουν;

3. Πως ανταποκρίνομαι σ’ αυτές;

Η απάντηση στην τρίτη ερώτηση είναι η στρατηγική σας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2η

Τα ιατρεία δεν έχουν μια ξεκάθαρη στρατηγική γιατί δεν κατανοούν το εσωτερικό τους περιβάλλον.

Η κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος και των αλλαγών του είναι προϋπόθεση επιτυχίας μιας επιχείρησης.

Τι άλλο κάνουν οι πραγματικά επιτυχημένες επιχειρήσεις πέρα από το να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στο περιβάλλον τους;

Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει η θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων (resource based view).

Πρόκειται για μια εσωστρεφή θεώρηση, η οποία υποστηρίζει ότι κάθε επιχείρηση διαφέρει από τους ανταγωνιστές της ως προς τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει, καθώς επίσης και ως προς τον τρόπο με τον οποίο τους εκμεταλλεύεται.

Η στρατηγική είναι ένας συνεχής αγώνας δημιουργίας ικανοτήτων.

Πόσοι από εσάς έχετε προσπαθήσει να δείτε το ιατρείο σας μέσα από το πρίσμα των πόρων και ικανοτήτων, επιχειρώντας να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις;

• Που θα παιχθεί το παιχνίδι του ανταγωνισμού στον κλάδο σας τα επόμενα 3 – 5 χρόνια;

• Τι ικανότητες οφείλετε εσείς και οι άνθρωποί σας να αναπτύξετε για να ανταποκριθείτε στο νέο τοπίο του ανταγωνισμού;

• Έχετε ήδη συλλάβει και ξεκινήσει να υλοποιείτε τις ικανότητες εκείνες που θα σας ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό;

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3η

Τα ιατρεία δεν έχουν μια ξεκάθαρη στρατηγική γιατί δεν βλέπουν μακριά στο μέλλον.

Έχετε σκεφτεί το ιατρείο που οραματίζεστε να έχετε 5-10 χρόνια από σήμερα;

Ίσως αυτό είναι το πιο δύσκολο ερώτημα, καθώς η κρίση μας οδηγεί στο να αγωνιούμε για την καθημερινή μας επιβίωση και να μη βλέπουμε μακριά.

Όμως, αν αδυνατείτε εσείς να απαντήσετε στο ερώτημα αυτό, δεν θα το κάνει κανένας για λογαριασμό σας.

Ακόμα και αν σας φαίνεται δύσκολο να οραματιστείτε ένα καλύτερο μέλλον δεν θα πρέπει να σταματήσετε να προσπαθείτε.

Τις περισσότερες φορές η στρατηγική δεν αποτυγχάνει στη σύλληψή της, αλλά στην υλοποίησή της.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4η

Τα ιατρεία δεν έχουν στρατηγική γιατί δεν κατανοούν τι θα πει στρατηγική.

Στις προηγούμενες παραγράφους προσεγγίσαμε τη στρατηγική θεωρώντας την σαν το ερώτημα πώς θα οδηγήσουμε την επιχείρηση-ιατρείο μας στο οραματιζόμενο μέλλον.

Όμως, αυτό το πώς είναι μια έννοια πολυδιάστατη.

Ερώτημα 1: Πώς προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε και να ξεπεράσουμε τους άλλους παίκτες στην αγορά μας;

Είμαστε οι ηγέτες μοναδικότητας, δηλαδή οι παίκτες του κλάδου που καταφέρνουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες που οι ασθενείς- πελάτες μας θεωρούν μοναδικές;

Είμαστε οι ηγέτες κόστους, δηλαδή οι παίκτες του κλάδου που προσφέρουμε υπηρεσίες σε χαμηλότερη τιμή από τους ανταγωνιστές και για αυτό οι ασθενείς πελάτες προτιμούν εμάς;

Έχουμε ξεκαθαρίσει ποια είναι η ανταγωνιστική μας στρατηγική;

Ερώτημα 2: Σε ποια πεδία δράσης δραστηριοποιείται το ιατρείο μας;

Ποιες νέες κατηγορίες πελατών φιλοδοξούμε να προσεγγίσουμε; Φιλοδοξούμε να αναπτυχθούμε γεωγραφικά σε νέες περιοχές;

Σε νέες δραστηριότητες και υπηρεσίες;

Ερώτημα 3: Ποια τα οχήματα υλοποίησης των κινήσεων στρατηγικής μας;

Θα γίνουμε μέλος κάποιας συμμαχίας, θα συγχωνευτούμε/συστεγαστούμε με άλλα ιατρεία και άλλες ειδικότητες;

Θα αναπτυχθούμε δημιουργώντας νέα ιατρεία σε άλλες περιοχές;

Ερώτημα 4: Ποιος ο χρονισμός και αλληλουχία των κινήσεών μας;

Για παράδειγμα, αν αποφασίσετε να αναπτύξετε νέες υπηρεσίες πότε θα γίνει αυτό;

Αν αποφασίσετε να δημιουργήσετε ένα νέο ιατρείο ή να κάνετε μια ανακαίνιση, σε τι χρονικό εύρος θα υλοποιηθεί αυτό;

Ποια κίνηση έπεται ποιάς;

Ερώτημα 5: Πως όλες οι πιο πάνω επιλογές αποτελούν ένα συνεκτικό σύνολο που η μια υποστηρίζει την άλλη;

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 5η

Αρκεί η σύλληψη μιας ιδιοφυούς στρατηγικής για να οδηγηθούμε στην επιτυχία;

Αρκεί να απαντήσει σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα ένας ιατρός, ώστε να οδηγήσει το ιατρείο του στην επιτυχία;

Η απάντηση συχνά είναι ένα εμφατικό ΟΧΙ!

Τις περισσότερες φορές η στρατηγική δεν αποτυγχάνει στη σύλληψή της, αλλά στην υλοποίησή της.

Συνοψίζοντας

Η δημιουργία και υλοποίηση μιας επιτυχημένης στρατηγικής είναι ένα δύσκολο εγχείρημα για κάθε ιατρείο, διότι θα πρέπει να αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες που η εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο πάνω στην επιστήμη του συνήθως δεν του έχει προσφέρει.

Όμως, στην προσπάθειά σας να πλοηγηθείτε στον δύσκολο κόσμο της στρατηγικής υπάρχουν πολλοί αρωγοί.

Δραστηριοποιείστε σε μία ειδικότητα, όπου υψηλής ποιότητας συνέδρια και ημερίδες διοργανώνονται συχνά.

Ανεξάρτητα από το πώς θα επιλέξετε να κατανοείτε καλύτερα την ειδικότητα σας και να διαμορφώνετε την καταλληλότερη στρατηγική, εκείνο που δεν πρέπει να ξεχάσετε ποτέ είναι ότι στον δύσκολο κλάδο που δραστηριοποιείστε οφείλετε να είσαστε “κυνηγοί της γνώσης”.

Να ρωτάτε τον εαυτό σας καθημερινά αν κατανοείτε τις εξελίξεις στον κλάδο σας και τι οφείλετε να κάνετε για να οδηγήσετε το ιατρείο σας με επιτυχία στο μέλλον.

Βασίλης Παπαδάκης, Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
www.MedicalManage.gr

Medical Management και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Αποδοχή Cookies Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων