Home Διαχείριση Επειδή ο Ασθενής Κάνει τη Διαφορά
Επειδή Ο Ασθενής Κάνει τη Διαφορά 1

Επειδή ο Ασθενής Κάνει τη Διαφορά

Την επιχείρηση τη χαρακτηρίζει ο ασθενής συνεπώς η προσαρμογή της όπως και αυτή της στρατηγικής διαχείρισης και επιλογής υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή, είναι μία μορφή διαφοροποίησης, καθώς αποφεύγονται ή περιορίζονται οι όποιες δυσλειτουργίες προκύπτουν από ανεπιθύμητα μέτρα και κοινωνικοοικονομικές κρίσεις.

Ο ασθενής σε ξεχωρίζει ανάμεσα στους πολλούς γιατί ξέρει ότι δεν θα φύγει απογοητευμένος.

Τα νέα μέτρα οδηγούν τον κλάδο της υγείας σε αναδιαμορφώσεις και ανακατατάξεις, ώστε να αντιμετωπιστεί η κοινωνικοοικονομική κρίση.

Σε τέτοιους δύσκολους καιρούς, αυτό το μεταβατικό στάδιο έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση του ανταγωνισμού, προβληματισμού και αβεβαιότητας.

Την ίδια στιγμή, η μείωση στις αυθόρμητες αγορές, το καθημερινά μειωμένο καλάθι, αλλά και η συνεχής έρευνα για πιο συμφέρουσες αγορές που χαρακτηρίζουν τον Έλληνα καταναλωτή εν μέσω περιόδου κρίσης, δεν αφήνουν αδιάφορο κανέναν που νοιάζεται για το μέλλον της επιχείρησής του, όσο και αν οι υπηρεσίες που παρέχει όπως η υγεία, είναι στην πρώτη γραμμή των αναγκών του ανθρώπου.

Τις επιπτώσεις όλων αυτών των αλλαγών τις βλέπουμε συνεχώς στο ιατρείο μας.

Μείωση εισπράξεων λόγου μείωσης προσέλευσης ασθενών ή μείωσης του αντίτιμου της επίσκεψης, μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των πελατών σας, και αναδιανομή μεριδίων αγοράς λόγω της οικονομικής κρίσης (περισσότερες επισκέψεις σε δημόσια ιδρύματα υγείας) ή λόγω μεγάλου ανταγωνισμού ιατρείων στην περιοχή σας.

Αυτά έχουν σαν συνέπεια τη μείωση ρευστότητας στο ιατρείο σας αλλά και μείωση καθαρών κερδών σας και από τις αλλαγές στο ευρύτερο φορολογικό πλαίσιο.

Ήρθε λοιπόν ο καιρός για τον ιατρό να εξετάσει συνολικά την κατάσταση και να λάβει αποφάσεις στα πλαίσια μιας ευρύτερης στρατηγικής.

Δυστυχώς οι πλέον συνήθεις κινήσεις – και μάλλον κινήσεις πανικού – είναι η μείωση των δαπανών, η μείωση προσωπικού, η αδράνεια, η ακύρωση επενδυτικών προγραμμάτων στο ιατρείο για εκσυγχρονισμό και η επιλογή λύσεων που αντιμετωπίζουν αποσπασματικά τα προβλήματα.

Στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζουν συνολικά την κρίση, αλλά σταδιακά αποδυναμώνουν το ιατρείο και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς που θα διαμορφωθεί στο άμεσο μέλλον.

Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους βιαστικές κινήσεις πανικού που θα οδηγήσουν σε τίποτα άλλο πέρα από μεγαλύτερα προβλήματα, ο ιατρός πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του manager της ίδιας του της επιχείρησης και να χαράξει στρατηγική με κεντρικό άξονα τη διαφοροποίηση.

Κρατήστε καλά αυτήν τη λέξη στο μυαλό σας όταν σκέφτεστε τις επόμενες επιχειρηματικές σας κινήσεις.

Η διαφοροποίηση είναι η λέξη κλειδί στον τομέα των ιατρείων!

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς και διάφορους τρόπους αρκεί να ξέρεις πού πας. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ποιες είναι οι δυνατότητές σου.

Η διαφοροποίηση είναι μέσο αποφυγής όλων των παραπάνω αρνητικών συνεπειών που επιφέρει όλη αυτή η κοινωνικοοικονομική αλλαγή.

Επειδή Ο Ασθενής Κάνει τη Διαφορά

Κατανοώντας σε βάθος τις προτιμήσεις των ασθενών-πελατών μας:

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό που πρέπει να μένει πάντα σταθερό είναι το ενδιαφέρον μας για τον ασθενή.

Σε μία επιχείρηση όμως όπως το ιατρείο, που είναι πολυπαραγωγική, δηλαδή «προμηθεύει» τους πελάτες του με διαφορετικών ειδών υπηρεσίες, το πρώτο πράγμα για να μην χάσει κανείς τον μπούσουλα στην αναμπουμπούλα που επικρατεί στις ημέρες μας είναι η οργάνωση και η έξυπνη διαχείριση του πελατολογίου.

Δεν αρκεί μια θεραπεία να είναι καλή αλλά ο ίδιος ο πελάτης να μένει ευχαριστημένος από την εφαρμογή της.

Πρέπει λοιπόν ο ιατρός να γνωρίζει από ποιές υπηρεσίες είναι ευχαριστημένος ο πελάτης του, να κατατάξει τις προτιμήσεις του, να βάλει τις προτεραιότητές του και έτσι να μπορεί πιο ορθά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, ώστε αυτός να μένει πάντα ευχαριστημένος.

Ορίζοντας λοιπόν μια στρατηγική για την επιτυχημένη διαχείριση του πελατολογίου σας, πολλά στάδια είναι απαραίτητα.

Ένα όμως σημαντικό εργαλείο που θα μπορούσε να φανεί πολύ χρήσιμο και να έχει άμεσα και μακροχρόνια αποτελέσματα είναι το λεγόμενο (Boston Consulting Group) BCG μοντέλο.

Το μοντέλο αυτό δημιουργήθηκε από τον Bruce Henderson που εργαζόταν σε μια από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες, Boston Consulting Group, στις αρχές του 1970 και σχετίζεται άμεσα με το marketing.

Η χρησιμότητά του έχει αποδειχθεί ύψιστη όταν σκοπός χρήσης του είναι ο ορισμός προτεραιοτήτων και επιλογών υπηρεσιών που μπορεί ένα ιατρείο να παρέχει, ώστε να καταλάβει την αγοραστική του δύναμη και εμμέσως να βάλει σε προτεραιότητες τις προτιμήσεις των πελατών του.

Τον πελάτη τον έχεις πελάτη γιατί θέλει ο ίδιος, γιατί με κάποιον τρόπο ο ιατρός τον κέρδισε με τον τρόπο επικοινωνίας του και με τον τρόπο εξυπηρέτησής του.

Αλλιώς δεν το έχει σε τίποτα να βρει αυτό που θέλει σε άλλο ιατρείο.

Κατανοώντας σε βάθος τις προτιμήσεις των πελατών του, ο ιατρός μπορεί να κάνει πιο αποδοτικές επιλογές υπηρεσιών.

Πώς λοιπόν ένας ιατρός μπορεί να αξιοποιήσει ένα τέτοιο εργαλείο διαχείρισης πελατών με σκοπό την εξέλιξη του ιατρείου του και την αποφυγή λανθασμένων κινήσεων που πηγάζουν και από τον κακό ανταγωνισμό και την ανασφάλεια που η κρίση οδηγεί.

Κανένα ιατρείο δεν είναι ίδιο με ένα άλλο!

Οι πελάτες κάνουν το ιατρείο και κρίνουν τη στρατηγική λειτουργίας που θα ακολουθήσει ο ιατρός προς ικανοποίηση των αναγκών τους.

Ο πελάτης πλέον είναι ο «βασιλιάς».

Πώς λοιπόν μπορεί ένας ιατρός να ξέρει ποιο τρόπο εξυπηρέτησης και επικοινωνίας προτιμούν οι πελάτες του ή ποιες πράξεις δεν ανταπεξέρχονται στις οικονομικές του δυνατότητες;

Ο ιατρός μπορεί να κάνει θαύματα εάν αξιοποιήσει τα μοναδικά ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα:

• Το επιστημονικό του κύρος

• Την αξιοπιστία του

• Τον συνδυασμό εικόνας, ποικιλίας υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση, ατμόσφαιρα, τιμές και εκπαιδευμένο προσωπικό που έχουν στόχο τις καλές επικοινωνιακές σχέσεις με τους πελάτες του

Με κεντρικό άξονα αυτό, οικοδομεί σχέσεις πιστότητας με τον ασθενή, δημιουργεί υπεραξίες και αυτό «δεσμεύει» τον ασθενή!

Η πιστότητα των πελατών είναι το μεγαλύτερο κέρδος που μπορεί να αποκτήσει ένα ιατρείο και το κέρδος αυτό είναι διαχρονικό πλεονέκτημα και όχι απλά εφήμερες επιτυχημένες κερδοφόρες ημέρες.

Medical Management και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Αποδοχή Cookies Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων