Home Επικοινωνία Ασθενή Συναισθηματική Νοημοσύνη – 1
Συναισθηματική Νοημοσύνη - 1

Συναισθηματική Νοημοσύνη – 1

Συναισθηματική Νοημοσύνη – 2

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη περιλαμβάνει τέσσερις διαστάσεις οι οποίες συνδέονται με διαφορετικές προσωπικές ικανότητες.

• Η Αυτογνωσία και η Αυτοδιαχείριση σχετίζονται με τον εαυτό μας.

• Η Κοινωνική Επίγνωση και η Διαχείριση Σχέσεων σχετίζονται με τους άλλους.

Οι διαστάσεις αυτές είναι αλληλοεξαρτώμενες και ιεραρχικά δομημένες.

Η μία επηρεάζει τις άλλες και η κάθε μία οικοδομείται πάνω στην προηγούμενη.

Για παράδειγμα, η αυτοδιαχείριση προϋποθέτει αυτογνωσία, όπως και η διαχείριση σχέσεων βασίζεται στην κοινωνική επίγνωση.

Κάθε μία από αυτές τις διαστάσεις υποδιαιρείται σε συναισθηματικές ικανότητες που μπορούμε να αναπτύξουμε και να χρησιμοποιήσουμε στην εξυπηρέτηση των ασθενών μας και που έχουν σαν αποτέλεσμα την διακεκριμένη επίδοση.

Σίγουρα δεν είναι εύκολο να αναπτύξουμε σε μεγάλο βαθμό όλες τις συναισθηματικές ικανότητες που περιγράφονται στη συνέχεια, αλλά είναι σημαντικό για όσους ασχολούνται με την εξυπηρέτηση ασθενών να έχουν μοιρασμένα τα δυνατά τους σημεία και στις τέσσερις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Παρακάτω θα δούμε τις δυο πρώτες διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, δηλαδή την Αυτογνωσία και την Αυτοδιαχείριση.

Η Αυτογνωσία

Αυτογνωσία είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας και τις συνέπειές τους, τις σκέψεις και τις ανάγκες μας, καθώς και τα δυνατά και αδύνατα σημεία μας.

Σημαντικό στοιχείο της προσωπικής μας ανάπτυξης, όπως εκφράστηκε από το σωκρατικό «γνώθι εαυτόν» μας επιτρέπει να ενεργούμε με αυθεντικότητα και χωρίς παρωπίδες στις σχέσεις με τους συνανθρώπους μας και, κατ’ επέκταση, με τους ασθενείς μας.

Οι συναισθηματικές ικανότητες που απορρέουν από αυτή τη διάσταση είναι οι παρακάτω:

• Αυτεπίγνωση

Ένα άτομο με μεγάλη ικανότητα στην επίγνωση των συναισθημάτων του, τα αναγνωρίζει εύκολα.

Όπως π.χ. τον θυμό αντιμετωπίζοντας έναν δύστροπο ασθενή ή έκπληξη απέναντι για κάποιο ασθενή που του επιτίθεται αναίτια με ιδιαίτερα έντονο λεκτικά τρόπο.

Έτσι, μπορεί πιο εύκολα να συνειδητοποιήσει πως αυτά τα συναισθήματα επηρεάζουν τη συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα να τα χειριστεί αποτελεσματικά.

Και τη θέση του θυμού να πάρει το συναίσθημα της ικανοποίησης που νοιώθουμε όταν επιτυγχάνουμε να καθησυχάσουμε έναν δύσκολο και αγχωμένο ασθενή ή όταν ένας εκνευρισμένος ασθενής, ανταποκρινόμενος στην επαγγελματική μας συμπεριφορά, μας ζητήσει συγγνώμη για το φέρσιμό του.

Υπενθυμίζουμε ότι σαν βασικά συναισθήματα αναφέρονται η χαρά, η λύπη, ο θυμός, ο φόβος, η ντροπή και η έκπληξη.

• Αυτοαξιολόγηση

Η γνώση του εαυτού μας, μπορεί να μας βοηθήσει να επιλέξουμε την εργασία μας, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ικανότητες, αξίες και στόχους μας.

Έτσι, κάποιος που έχει αναπτυγμένη την ακριβή αυτοαξιολόγηση, μπορεί να αρνηθεί μία δελεαστική από οικονομική άποψη θέση εργασίας, επιλέγοντας μία άλλη θέση που θεωρεί πιο κοντά στις προσωπικές του ικανότητές και τους στόχους του.

• Αυτοπεποίθηση

Τα άτομα με αναπτυγμένη την αυτοπεποίθηση, αισθάνονται σιγουριά για την αξία και τις ικανότητές τους, παρουσιάζουν με άνεση τις απόψεις τους, πείθουν και μπορούν να πάρουν δύσκολες αποφάσεις, χωρίς το φόβο της αποτυχίας.

Τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς, δεν αρκεί να γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους, πρέπει και να το δείχνουν κιόλας.

Εάν εσείς οι ίδιοι δεν δείχνετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, πώς περιμένετε να το κάνουν οι ασθενείς σας.

Η αυτοπεποίθηση είναι το Α και το Ω για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των ασθενών σας.

Η Αυτοδιαχείριση

Αυτοδιαχείριση είναι η ικανότητα να διαχειρίζεται κανείς την εσωτερική του κατάσταση, τις παρορμήσεις και τις διαθέσεις του.

Μας επιτρέπει να ενεργούμε με πνευματική διαύγεια και προσήλωση στο στόχο.

Οι συναισθηματικές ικανότητες που απορρέουν από αυτή τη διάσταση είναι οι παρακάτω:

• Αυτοέλεγχος

Τα άτομα που διαθέτουν αυτοέλεγχο μπορούν να αποφεύγουν συναισθηματικές εκρήξεις οι οποίες έχουν αρνητικές συνέπειες για τους ίδιους και για τους άλλους, όπως πχ μια στιγμή έκρηξης θυμού σε δύστροπο ασθενή, σε κάποια στιγμή έντασης και άγχους. Μεταξύ ερεθίσματος και αντίδρασης, ο άνθρωπος έχει πάντοτε την ελευθερία της επιλογής.

• Αξιοπιστία

Τα άτομα με αναπτυγμένη αξιοπιστία, δρουν με τρόπο ηθικό και σύμφωνα με τις αρχές τους.

Εμπνέουν αίσθημα εμπιστοσύνης στους συναδέλφους, προϊσταμένους και πελάτες τους, τηρώντας πάντα τις υποσχέσεις τους.

Παραδέχονται τα λάθη τους και εκφράζουν ανοιχτά τα συναισθήματά τους.

Η ακεραιότητα ενός Ιατρού, προδιαθέτει θετικά επίσης τους δυνητικούς ασθενείς τους για την αξιοπιστία του ίδιου του Ιατρού.

• Ευσυνειδησία

Η ευσυνειδησία αποτελεί προϋπόθεση για διακεκριμένη επίδοση στην εργασία σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες, από τον ανειδίκευτο συνεργάτη μας μέχρι το ίδιο τον εαυτόν μας.

Χρειάζεται αυτοπειθαρχία ώστε κάποιος να μπορεί να εκτελεί την εργασία του με συνέπεια, χωρίς διάθεση εξαπάτησης και αποφυγής ευθυνών.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εργαζομένων «υπεράνω πάσης υποψίας» που εξαπάτησαν επιχείρηση και πελάτες μαζί.

• Προσαρμοστικότητα

Τα άτομα που εύκολα προσαρμόζονται στις διάφορες καταστάσεις, μπορούν πολύ πιο αποτελεσματικά να διαχειριστούν τις συχνές και αιφνιδιαστικές αλλαγές που συμβαίνουν σε κάθε σύγχρονο εργασιακό χώρο.

Παίρνουν αποφάσεις με ηρεμία, είναι ευέλικτοι και ανοικτοί στις νέες εξελίξεις και προσαρμόζουν τις αντιδράσεις τους στη ρευστότητα των συνθηκών.

• Πρωτοβουλία

Η ικανότητα της πρωτοβουλίας προϋποθέτει αυτοπεποίθηση.

Τα άτομα που τη διαθέτουν είναι ικανά να πάρουν πρωτοβουλίες για δράση όπου παρουσιαστεί ευκαιρία, χωρίς να φοβούνται την ευθύνη.

Είναι ενεργητικοί και αναζητούν νέες προκλήσεις με στόχο τη συνεχή αυτοβελτίωση.

Τα άτομα που είναι ικανά στην επίτευξη στόχων, έχουν κίνητρα περισσότερο εσωτερικά παρά εξωτερικά.

Εργάζονται σκληρά προκειμένου να επιτύχουν τον προσωπικό τους, ακόμα και όταν δεν υπάρχει εξωτερική επιβράβευση.

Τους διακρίνει το πάθος γι’ αυτό που κάνουν και βάζουν υπερβολικό ζήλο και ενέργεια προκειμένου να επιτύχουν αυτό που επιδιώκουν.

Είναι αυτο-υποκινούμενα και μπορούν να δεσμεύονται με στόχους που πιστεύουν και να μην απογοητεύονται με τις δυσκολίες και τα εμπόδια που παρουσιάζονται, διατηρώντας την αισιοδοξία τους για το τελικό αποτέλεσμα.

Συναισθηματική Νοημοσύνη – 2

Medical Management και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Αποδοχή Cookies Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων