Home Επικοινωνία Ασθενή Η Επιστήμη της Επικοινωνίας
Η Επιστήμη της Επικοινωνίας 2

Η Επιστήμη της Επικοινωνίας

Σήμερα, για να μπορέσουμε να σταθούμε σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πέρα από το «θέλω», απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης κατανόηση, αλλά και η σε βάθος εφαρμογή της έννοιας επικοινωνία.

Όσο η κοινωνία χάνει την υλιστική της δύναμη λόγω κρίσης, άρα και η επικοινωνία παύει να βασίζεται στις υλικές δυνάμεις, τόσο αυξάνει το επίπεδο ανάγκης των ανθρώπων για εν-συναίσθηση, σε κάθε πράξη απόκτησης αγαθών ή και υπηρεσιών, τόσο μεγαλώνει και η ανάγκη σωστής και σε βάθος επικοινωνίας.

Γιατί όμως επικοινωνία ;

Τι είναι αυτό που μας δείχνει το επίπεδο επικοινωνίας;

Απλά, γιατί το αξιακό επίπεδο, η δύναμη, το πάθος και τελικά το μέγεθος του αποτελέσματος μιας επικοινωνίας μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων ανθρώπων, δείχνει το επίπεδο μόρφωσης και πολιτισμού των συμμετεχόντων.

Όσο δε μεγαλύτερα οφέλη αποφέρει στο σύνολο του κοινωνικού ιστού το αποτέλεσμα της επικοινωνίας, τόσο ισχυρότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων.

Με ένα απλό παράδειγμα θα μπορούσε να ισχυροποιηθεί έτι περισσότερο η πιο πάνω άποψη: ο ιατρός ενημερώνεται από τον ασθενή του για την έξαρση και την βαρύτητα περίπτωσης ψωρίασης.

Γνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πάθηση έχει στοιχεία αυτοάνοσου νοσήματος, άρα και επιρροή από την κατάσταση του εσωτερικού «εγώ» του ενδιαφερομένου, οφείλει να κατανοήσει πλήρως το οικογενειακό – εργασιακό περιβάλλον καθώς και άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν δυσμενώς την ψυχολογία του ασθενή, άρα επιδεινώνουν ή βελτιώνουν την κατάσταση του.

Η ιατρική συμβουλή – πρόταση που θα του δώσει, θα πρέπει να έχει σαφήνεια, όχι μόνο ως προς την αγωγή, αλλά και τη διαφοροποίηση που πρέπει να επέλθει στην κατάσταση του ασθενή – δέκτη, σε όποιες παραμέτρους αντιλαμβάνεται ότι επηρεάζουν αρνητικά την πάθησή του.

Στην περίπτωση αυτή, οι συμβουλές προς τον ενδιαφερόμενο, πρέπει να έχουν χαρακτήρα εφησυχασμού και πλήρους κάλυψης των ανησυχιών του.

Εάν ο ενδιαφερόμενος νοιώθει ήρεμος και με πλήρη συναισθηματική κάλυψη, μετά την επικοινωνιακή με τον ιατρό του, είναι βέβαιο ότι αυτό θα μεταφερθεί και στο οικογενειακό του ή φιλικό του περιβάλλον με τα αντίστοιχα οφέλη.

Αλλά γιατί επικοινωνούμε;

Για τους εξής λόγους:

• Για να καλύψουμε ανάγκες

• Για να ενισχύσουμε και να διατηρήσουμε την αίσθηση του εαυτού μας Μέσω της επικοινωνίας δίνουμε ορισμό κατά μεγάλο ποσοστό του εαυτού μας

• Για να αναπτύξουμε σχέσεις

Για να μαθαίνουμε τους άλλους και να τους συγκρίνουμε με τον εαυτό μας

• Για να ανταπεξέλθουμε στις κοινωνικές μας υποχρεώσεις

• Για να ανταλλάξουμε πληροφορίες

• Τέλος για να επηρεάσουμε τους άλλους

Εάν λοιπόν μελετήσουμε τους πιο πάνω λόγους, θα αναγνωρίσουμε σε αρκετές περιπτώσεις «πελατειακή σχέση», με την ευρύτερη έννοια της λέξης.

Η Επιστήμη της Επικοινωνίας

Είναι όμως η επικοινωνία επιστήμη;

Φυσικά είναι!

Γιατί ο τρόπος που επικοινωνούμε εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο που ορίζουμε και αξιολογούμε τον εαυτό μας.

Δηλαδή με το μέγεθος της αυτό-κατανόησης και αυτό-αντίληψης και κατά συνέπεια ο σαφής προσδιορισμός του «εγώ».

Άρα με το μέγεθος του ΕΠΙ ΙΣΤΑΜΑΙ του εαυτού μου, έχει σχέση με το μέγεθος της ικανότητας της επικοινωνίας.

Το να έχει όμως κάποιος την ικανότητα να καλύπτει ανάγκες – επιθυμίες – προσδοκίες, στον συν – επικοινωνούντα, με σαφή αποτελέσματα που μπορεί να φέρουν ευτυχία αλλά και συναισθηματική πληρότητα μέσω της διαδικασίας της επικοινωνίας, αυτό είναι ΤΕΧΝΗ!

Συμπερασματικά λοιπόν, επικοινωνία μπορεί να οριστεί, μια διαδικασία συναλλαγής για την δημιουργία μηνυμάτων.

Με τον όρο συναλλαγή, εννοούμε ότι οι άνθρωποι που επικοινωνούν είναι αμοιβαία υπεύθυνοι για το τι συμβαίνει.

Τούτο δε οφείλεται, γιατί τόσο ο «πομπός», όσο και ο «δέκτης», για λόγους πολλές φορές και πέρα από την θέλησή τους, αδυνατούν να ανταλλάξουν μηνύματα.

Επιτυχής επικοινωνία θεωρείται, όταν η κατάληξη της διαδικασίας συναλλαγής έχει οφέλη, όχι μόνο για τους συμμετέχοντες, αλλά και για το στενότερο ή ευρύτερο κοινωνικό σύνολο!

Συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι:

• Η εξαιρετική εξυπηρέτηση του ασθενή έχει σχέση με την ικανότητα της επικοινωνίας και αυτό με την σειρά του, με το επίπεδο συναισθηματικής κάλυψης.

• Οι άνθρωποι, ανάλογα με το μέγεθος της συναισθηματικής τους κάλυψης, επιθυμούν να την μεταφέρουν από το στενό περιβάλλον τους, έως και τον πλέον ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο.

• Οι άνθρωποι επιθυμούν να δεχτούν το μπράβο και την επιβράβευση για τις επιτυχημένες επιλογές τους.

Αντίθετα, κάθε αποτυχημένη επιλογή επιθυμούν να την κρύβουν και να την δικαιολογούν.

Βάση της ιεράρχησης των ανθρωπίνων αναγκών, οι επιθυμίες και οι προσδοκίες δεν μπορούν να καλύψουν την τελευταία αξία, αυτή της «αυτοπραγμάτωσης».

Όλα όμως είναι ένα υπέροχο ταξίδι του εγκεφάλου!

Μια διαδρομή που καθορίζει, όσο και να φαίνεται απίστευτο, τις επιλογές μας ακόμη και στην πιο απλή συναλαγή.

Μια διαδρομή, που είναι στο χέρι μας και στις ικανότητες μας να στέλνουμε ασφαλή και θετικά μηνύματα στον συνομιλητή-ασθενή μας, βάζοντας σε λειτουργία του το συναίσθημα και όχι την φυγή.

ΑΡΑ είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η επαφή με τον ασθενή έχει αξία, όταν καταφέρουμε να διαβάσουμε τα συναισθήματα του, τις αξίες του, τις ανάγκες του, αλλά και τους φόβους του και τους καλύψουμε με τρόπο που δεν θα επιτρέπει την λειτουργία του εγκεφάλου όπως δεν μας βολεύει, αλλά όπως μας βολεύει!

Τέλος, επειδή όλα έχουν σχέση με την ιεράρχηση των ανθρωπίνων αναγκών, είναι κατά την γνώμη μου σημαντικό να διερευνούμε και να αντιλαμβανόμαστε αυτόν που έχουμε απέναντι μας, ποια ανάγκη θέλει να καλύψει και να του φερόμαστε ανάλογα.

Αλλά γιατί ΟΛΑ αυτά;

Οι άνθρωποι έχουν επιθυμίες, ανάγκες, συναισθήματα. 

Εσείς σαν σύγχρονοι επαγγελματίες υγείας πρέπει να τα ανακαλύψετε και να τα καλύψετε, με τρόπο που και για σας τον ίδιο θα αποτελεί έκπληξη και θα σας δίνει απρόσμενη αξία!

www.MedicalManage.gr 

Medical Management και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Αποδοχή Cookies Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων