Home Επικοινωνία Ασθενή Βοηθήστε τους Ασθενείς σας για τη Λήψη Ορθών Αποφάσεων
Οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν τι σημαίνει γι’ αυτούς το να μην ακολουθήσουν την ανάλογη θεραπεία.

Βοηθήστε τους Ασθενείς σας για τη Λήψη Ορθών Αποφάσεων

Ο ρόλος των Ιατρών είναι πολύ σημαντικός όταν έρθει η στιγμή κατά την οποία οι ασθενείς πρέπει να κατανοήσουν τη διάγνωση και τις θεραπείες που έχουν στη διάθεσή τους.

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι γιατροί στους ασθενείς και ο διάλογος που ακολουθεί, αποτελούν τα θεμελιώδη στοιχεία για την επίτευξη της πλήρης επίγνωσης της κατάστασης αλλά και της καλύτερης συμμόρφωσης στη θεραπεία από μέρους του ασθενή.

Είναι απαραίτητο ο γιατρός να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες και συμβουλές στον ασθενή, ώστε ο τελευταίος να αντιληφθεί τις ενδεχόμενες συνέπειες του θεραπευτικού πλάνου και να τον ενθαρρύνει να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, εδραιώνοντας τη σχέση μαζί του.

Η εν λόγω προσέγγιση ενθαρρύνει τον ασθενή να ακολουθήσει και να τηρήσει το πρόγραμμα θεραπείας.

Είναι γεγονός ότι ζητήματα που σχετίζονται με την σωστή ενημέρωση και την τελική συγκατάθεση οδηγούν συχνά σε διενέξεις, με κύριο λόγο την λάθος αντίληψη της κατάστασης από τον ασθενή και τη μη συγκατάθεσή του για τη θεραπεία.

Για τη αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, οι γιατροί πρέπει να ενισχύσουν την επικοινωνία με τους ασθενείς, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τόσο τη διάγνωση όσο και τις θεραπείες που έχουν στη διάθεσή τους.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συγκατάθεση του ασθενή για τη θεραπεία, πρέπει να λάβει όλες τις πληροφορίες για τη φύση της θεραπείας, την αναμενόμενη έκβαση, τους πιθανούς κινδύνους και τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν.

Επιπλέον, οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν τι σημαίνει γι’ αυτούς το να μην ακολουθήσουν την ανάλογη θεραπεία.

Ενημέρωση και Λήψη Αποφάσεων

Το σημερινό σύστημα υγείας και οι γρήγοροι ρυθμοί του, καθιστούν δύσκολη την εξοικονόμηση χρόνου από την πλευρά των γιατρών για να δώσουν ολοκληρωμένες εξηγήσεις και πλήρη ενημέρωση στον ασθενή, όσον αφορά τη διάγνωση και τις επιλογές θεραπείας.

Ωστόσο, οι γιατροί έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στους ασθενείς όλες τις πληροφορίες, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να αξιολογήσουν όλες τις επιλογές που έχουν.

Οι ασθενείς μπορούν να έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασής τους και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για τους τρόπους θεραπείας τους.

Με την καθιέρωση ενός εποικοδομητικού διαλόγου με τον ασθενή, ο γιατρός δημιουργεί ένα ιδανικό πλαίσιο για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, η οποία είναι απαραίτητη για τη θεραπεία με επίκεντρο τον ασθενή.

Ο ασθενής λαμβάνει γνώση και την ευθύνη να διαχειρίζεται ενεργά το πρόβλημα υγείας του και το πρόγραμμα της θεραπείας του.

Νιώθει ότι έχει γίνει ειδικός όσον αφορά την ασθένεια και κατά συνέπεια τη ζωή του!

Ενθαρρύνετε τη Λήψη Αποφάσεων στους Ασθενείς σας

Για να βοηθήσετε τον ασθενή σας να κατανοήσει τις πληροφορίες που του παρουσιάζεται και να λάβει τις σωστές αποφάσεις, ακολουθήστε τις παρακάτω προτροπές.

• Αντιληφθείτε τον τρόπο που ο ασθενής λαμβάνει καλύτερα τις πληροφορίες.

• Λάβετε υπόψη τις πολιτιστικές αξίες και τις πεποιθήσεις του ασθενούς, αλλά και τις γνώσεις του σε θέματα υγείας.

• Ρωτήστε τον ασθενή εάν ένα μέλος της οικογένειας ή ένας φίλος του θα ήθελε να είναι παρών στις συναντήσεις σας.

• Προσαρμόστε το ύφος, το λεξιλόγιο και τον τρόπο σας σύμφωνα με την κατάσταση και τη σοβαρότητα της διάγνωσης.

• Επανεξετάστε με τον ασθενή το επίπεδο κινδύνου που θεωρεί αποδεκτό.

• Ακούστε την γνώμη, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες του ασθενούς, όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του και απαντήστε με ειλικρίνεια.

• Παρουσιάστε στον ασθενή αξιόπιστες πηγές πληροφοριών για το πρόβλημα υγείας του, από το διαδίκτυο ή βιβλία και πηγές που θεωρείται αξιόπιστες.

• Χρησιμοποιήστε μια σταδιακή προσέγγιση, δίνοντας έτσι στον ασθενή τον χρόνο και τη δυνατότητα να αφομοιώσει τις πληροφορίες πριν από τη λήψη μιας απόφασης.

Ωστόσο, όλες οι πηγές ιατρικών πληροφοριών δεν πρέπει να θεωρούνται ότι είναι της ίδιας ποιότητας.

Πληροφορίες που πρέπει να μεταφέρετε

Δώστε έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα των πληροφοριών.

Με δεδομένη την αύξηση των online διαθέσιμων πηγών, ποτέ δεν ήταν ευκολότερο για τους ασθενείς να πάρουν πληροφορίες για θέματα υγείας.

Ωστόσο, όλες οι πηγές ιατρικών πληροφοριών δεν πρέπει να θεωρούνται ότι είναι της ίδιας ποιότητας.

Συνεπώς εσείς είσαστε υπεύθυνος να προτείνετε αξιόπιστες πηγές που παρέχουν ακριβείς πληροφορίες.

Εάν ένας ασθενής δείξει ότι έχει ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες, είναι σημαντικό να αποσαφηνίζετε τις εσφαλμένες πληροφορίες και να έχετε απαντήσεις για όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν.

Επίγνωση της Συγκατάθεσης Μέσω Εποικοδομητικής Συζήτησης

Οι ασθενείς πρέπει να λάβουν πληροφορίες όσον αφορά τη διάγνωση και το εύρος των επιλογών θεραπείας τους και να συμμετάσχουν σε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα θεραπεία τους.

Ο γιατρός πρέπει να αφιερώσει επαρκή χρόνο και να βοηθήσει τον ασθενή να κατανοήσει όλα όσα χρειάζεται σχετικά με το πρόβλημα υγείας του.

Η συζήτηση μπορεί να λάβει χώρα με διάφορες μορφές και να υποστηρίζεται από μια ποικιλία εργαλείων και πηγών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο στόχος είναι η σωστή κατανόηση και η ορθή λήψη της απόφασης από τον ασθενή.

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ο ίδιος για την υγεία του και για τους τρόπους θεραπείας που του προσφέρονται.

Είναι γεγονός ότι ορισμένοι ασθενείς επιλέγουν να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία τους, ενώ άλλοι εξαρτώνται πλήρως από το γιατρό τους για όλες τις συστάσεις.

Όποια και αν είναι η εμπλοκή του ασθενή στη λήψη αποφάσεων, ο γιατρός έχει την υποχρέωση να συνεργαστεί μαζί του για να αποκτήσει την πλήρη συγκατάθεση.

www.MedicalManage.gr

Medical Management και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Αποδοχή Cookies Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων