Home Διαχείριση Αξιολογήστε την Απόδοση της Πρακτικής στο Ιατρείο σας Χρησιμοποιώντας 3 Δείκτες
Αξιολογήστε την Απόδοση της Πρακτικής στο Ιατρείο σας Χρησιμοποιώντας 3 Βασικούς Δείκτες.

Αξιολογήστε την Απόδοση της Πρακτικής στο Ιατρείο σας Χρησιμοποιώντας 3 Δείκτες

Η άσκηση του επαγγέλματος της ιατρικής, απαιτεί την υιοθέτηση δύο ρόλων – αυτού του επιστήμονα και αυτού του επιχειρηματία – ενώ πολλές φορές ο διττός ρόλος αυτός, αποτελεί τεράστια πρόκληση, καθώς η φροντίδα των ασθενών καταναλώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου ενός γιατρού.

Για να μπορέσει η πρακτική στο ιατρείο σας να είναι αποδοτική και οικονομικά, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε, να μετράτε και να εργάζεστε πάνω σε συγκεκριμένους δείκτες αναφοράς.

Στο άρθρο αυτό, θα εξεταστούν ορισμένοι βασικοί τομείς, ξεκινώντας από την προσέλκυση των δυνητικών ασθενών/πελατών, έως τη μελέτη της ποιότητας φροντίδας, αλλά και την παρακολούθηση οικονομικών δεικτών, για την αποτελεσματική αξιολόγηση της πρακτικής στο ιατρείο σας και βελτιστοποίηση της απόδοσης σας.  

Θα αναλυθούν λοιπόν βασικά σημεία αναφοράς, τα οποία αφορούν την πρακτική σας: κλινικά, λειτουργικά και οικονομικά.

1. Κλινικοί/ποιοτικοί δείκτες αναφοράς

Η πλήρης καταγραφή και αξιολόγηση των κλινικών στοιχείων που αφορούν τους ασθενείς σας, μπορεί να είναι δύσκολη, ιδιαίτερα όταν αφορά τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους.

Το αποτέλεσμα που έχει πραγματικά σημασία, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, γεγονός για το οποίο ο καθένας διαθέτει μια ελαφρώς διαφορετική αντίληψη.

Μπορείτε λοιπόν να διεξάγετε έρευνες σχετικά με τη βελτίωση των συμπτωμάτων, να παρακολουθήσετε τη συχνότητα εισαγωγής τους στο νοσοκομείο, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δύναται να επηρεάσει την ποιότητα ζωής τους.

Είναι γνωστό, πως η πρόκληση για τον γιατρό πρωτοβάθμιας περίθαλψης, είναι να εργαστεί για την πρόληψη, αποφυγή νοσηλείας, προσφέροντας παράλληλα ποιοτική φροντίδα και στήριξη στον ασθενή.

2. Επιχειρησιακοί δείκτες αναφοράς

Αφορούν επιχειρησιακά στοιχεία, τα οποία μπορούν να διαφοροποιήσουν την πρακτική σας από τον ανταγωνισμό.

Τα στοιχεία αυτά, περιλαμβάνουν μετρήσεις όπως η παρακολούθηση του χρόνου αναμονής των ασθενών στο ιατρείο, καθώς και τις σύγχρονες υπηρεσίες που προσφέρετε για τη διευκόλυνσή τους, όπως η υπενθύμιση του ραντεβού τους μέσω ενός μηνύματος, email ή τηλεφώνου, ή και η δυνατότητα για κλείσιμο ραντεβού ηλεκτρονικά κλπ.

Αυτό που θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη, είναι πως πλέον βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή υγειονομικής περίθαλψης, με γνώμονα και επίκεντρο τον ασθενή. Οι ασθενείς αναζητούν πλέον, ακόμη και στην περίθαλψη, μία εμπειρία εύκολη, προσβάσιμη και βολική.

Το γεγονός αυτό, απαιτεί την προσεκτική εξέταση της εμπειρίας του ασθενούς, από την πρώτη στιγμή επαφής μέχρι την παροχή φροντίδας. Γι αυτό και είναι σημαντικό, να παρακολουθείτε τις κριτικές και τα σχόλια των ασθενών σας μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας, όπως για παράδειγμα μιας έρευνας κειμένου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα για τη βελτίωση της πρακτικής σας. 

3. Χρηματοοικονομικοί δείκτες αναφοράς

Με ποιους τρόπους προσελκύετε νέους ασθενείς; Πώς επικοινωνείτε τις προσφερόμενες υπηρεσίες; Την εποχή αυτή, οι ευκαιρίες για την παρακολούθηση των ποσοστών μετατροπής των δυνητικών πελατών σε ραντεβού, είναι πολλές. Ωστόσο, απαιτείται να κάνετε τις ανάλογες ενέργειες.

Ένας ιστότοπος, μια εφαρμογή ή η παρουσία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα σας βοηθήσουν να ενισχύσετε τη φήμη σας, έχοντας ισχυρή διαδικτυακή παρουσία και εμφάνιση στις μηχανές αναζήτησης.

Ενισχύστε την αλληλεπίδραση, μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και φέρτε πιο κοντά τους ασθενείς σας. Ακόμη, εξετάστε τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία και το λογισμικό σας, για τη βελτίωση της πρακτικής σας και διευκόλυνση των ασθενών.

Αυτό θα μπορούσε να γίνει με την υπενθύμιση του ραντεβού μέσω sms ή email, τη δυνατότητα συμπλήρωσης του ιστορικού του ασθενούς ηλεκτρονικά κ.λπ.

Το μοντέλο φροντίδας είναι αυτό που καθορίζει τις μετρήσεις

Οι οικονομικοί δείκτες που θα χρειαστεί να παρακολουθείτε, διαφέρουν ανάλογα με το επιχειρηματικό σας μοντέλο  και το είδος των υπηρεσιών που προσφέρετε.

Σε ένα μοντέλο εξ ολοκλήρου αμοιβής για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όσο περισσότερο προσφέρετε, τόσο περισσότερο θα αμείβεστε – στην περίπτωση ωστόσο που ξοδεύετε πολύ χρόνο με κάποιον και δεν λαμβάνετε την αντίστοιχη αμοιβή, θα έχετε πρόβλημα οικονομικά.

Στο μοντέλο αυτό, θα χρειαστεί πιθανότατα να υιοθετήσετε τρόπους ώστε να προσφέρετε φροντίδα στους ασθενείς και να αμείβεστε, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στο ιατρείο.

Στο μοντέλο αμοιβής για υπηρεσία, θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο ποσοστό κέρδους. Η βελτίωση αυτής της αναλογίας μπορεί να απαιτήσει την αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων επιλογών πληρωμής.

Στο μοντέλο φροντίδας με βάση την αξία και το συνολικό χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση μίας θεραπείας, όπου οι γιατροί αμείβονται με κεφαλαιοποιημένο τρόπο, τα οικονομικά σημεία αναφοράς συνδέονται περισσότερο με την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.

Αυτό σημαίνει, ότι οι γιατροί θα πρέπει να εργάζονται πιο αποτελεσματικά, ώστε να μειώσουν τη συχνότητα των επισκέψεων των ασθενών.

Με τη φροντίδα με βάση την αξία, η απόκτηση της εμπιστοσύνης του ασθενούς είναι πιο σημαντική, ενώ η εμπειρία εξαρτάται σημαντικά από την επικοινωνία.

Εισπράξεις

Μια προφανής μέτρηση για την παρακολούθηση της απόδοσης της πρακτικής σας, είναι οι εισπράξεις. Τα συνήθη προβλήματα με αυτό, περιλαμβάνουν τον συνυπολογισμό με τα έξοδά σας για την παροχή της φροντίδας (χώρος, συνεργάτες, υγειονομικό υλικό κλπ).

Στην περίπτωση αυτή, η αποτελεσματική διαχείριση και ενδεχομένως η ανάθεσή της σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη (πχ λογιστή, οικονομικό σύμβουλο), θα σας παρέχει αξιόπιστα αποτέλεσμα σχετικά με την απόδοση. 

Άλλοι δείκτες

Τελευταίο σημείο που τονίζεται, είναι ο προσδιορισμός των γενικότερων στοιχείων της πρακτικής σας. Ποιους ασθενείς αναλαμβάνετε και γιατί; Με ποια κριτήρια πήρατε την απόφαση αυτή;

Δέχεστε ασφαλιστικά ταμεία; Και ποια; Και αν όχι, για ποιους λόγους;

Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στη συνέχεια και στην καθοδήγηση των ασθενών, οι οποίοι συχνά χρειάζονται οδηγίες για την κατανόηση των πάντων, από το πώς θα κλείσουν το ραντεβού τους, μέχρι το κόστος της φροντίδας τους.

Όση περισσότερη καθοδήγηση μπορεί να προσφέρει ο γιατρός, τόσο περισσότερο ενισχύεται η εμπιστοσύνη απέναντί του, αλλά και ποιότητα της προσφερόμενης φροντίδας…    

Medical Management και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Αποδοχή Cookies Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων