Home Επικοινωνία Ασθενή Διευκολύνοντας τη Συμμετοχή των Ασθενών στη Φροντίδα
Διευκολύνοντας τη Συμμετοχή των Ασθενών στη Φροντίδα.

Διευκολύνοντας τη Συμμετοχή των Ασθενών στη Φροντίδα

Ο αριθμός των ασθενών που νοσούν σοβαρά από COVID-19 μπορεί να μειώνεται, ωστόσο οι αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν οι γιατροί σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπήρχαν πριν την υγειονομική κρίση.

Πολλοί απ’ αυτούς – αντιμέτωποι με τις ελλείψεις προσωπικού, την εξουθένωση, την αυξανόμενη ζήτηση των ασθενών για τηλε-συμβουλές,  αλλά και την έλλειψη λειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων πληροφοριών – αγωνίζονται να διατηρήσουν τα επίπεδα κερδοφορίας τους.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να λαμβάνουν τις πληρωμές που τους οφείλονται το συντομότερο δυνατό, να τις καταγράφουν πλήρως, αλλά και να ελαχιστοποιούν το κόστος είσπραξης.

Για πολλούς γιατρούς, η επίλυση των προβλημάτων αυτών, ξεκινά με την υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων που διευκολύνουν τους ασθενείς να προγραμματίζουν τα ραντεβού και να λαμβάνουν εκτιμήσεις κόστους πριν τις επισκέψεις τους.

Το γεγονός αυτό αφορά και το προσωπικό, το οποίο θα μπορεί να καταγράφει τα στοιχεία οφειλής και να καθορίζει επιλογές προγράμματος εξόφλησης, μετά τις επισκέψεις.

Καλύτερη συμμετοχή των ασθενών μέσω καλύτερων εργαλείων

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας και φροντίδας των ασθενών, οι γιατροί μπορούν να εφαρμόσουν ψηφιακά εργαλεία που προωθούν τη συμμετοχή τους, αυξάνοντας παράλληλα την ευκολία και την αποτελεσματικότητα γι αυτούς, αλλά και το προσωπικό τους.

Μερικά από αυτά, αναφέρονται παρακάτω:  

Αυτοπρογραμματισμός των ραντεβού:

Οι διαδικτυακές επιλογές προγραμματισμού, επιτρέπουν στους ασθενείς να προγραμματίζουν το ραντεβού τους οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, επιλέγοντας από μια προεπιλεγμένη λίστα διαθέσιμων ημερομηνιών και ωρών, που καθορίζονται από τον πάροχο.

Ο αυτοπρογραμματισμός προσφέρει ευκολία, αυξάνει τη συμμόρφωση των ασθενών, ενώ παράλληλα επιτρέπει στο προσωπικό να αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε πιο ουσιαστικές δραστηριότητες.

Αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις:

Οι γιατροί μπορούν να εφαρμόσουν πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις στους ασθενείς, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, πριν από τα ραντεβού.

Οι υπενθυμίσεις των ραντεβού, βοηθούν σημαντικά τους γιατρούς να διατηρήσουν τα έσοδά τους, καθώς το ποσοστό των ασθενών που χάνουν ή παραλείπουν τις επισκέψεις τους, μειώνεται.

Ψηφιακή χρέωση και υπενθυμίσεις λογαριασμών:

Σύμφωνα με νέα έρευνα στις ΗΠΑ, το 32% των ασθενών πληρώνουν τον ιατρικό λογαριασμό τους, εντός πέντε λεπτών από τη λήψη ενός μηνύματος υπενθύμισης, ενώ το 25% θα εξοφλήσει όταν παρουσιαστεί ένας λογαριασμός μέσω email.

Αποτελεί γεγονός λοιπόν, πως οι ασθενείς αναμένουν την ασφάλεια και ευκολία που τους προσφέρουν οι ειδοποιήσεις κειμένου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τη λήψη και πληρωμή των λογαριασμών τους.

Ευέλικτα προγράμματα πληρωμών:

Οι γιατροί που προσφέρουν στους ασθενείς τους ευέλικτα προγράμματα πληρωμών, μπορούν να βελτιώσουν τις εισπράξεις, αλλά και να μειώσουν την ανάγκη για μία δαπανηρή δραστηριότητα παρακολούθησης.

Οι ασθενείς από την άλλη, φαίνεται πως αναζητούν την ευελιξία ως προς την πληρωμή, γεγονός απολύτως λογικό, αν σκεφτούμε πως οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης είναι πολλές φορές απρογραμμάτιστες.

Για να ευδοκιμήσουν οικονομικά σε έναν κόσμο μετά την πανδημία, οι γιατροί θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να εξασφαλίσουν τις πληρωμές που τους οφείλονται, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις επενδύσεις σε πόρους, για την είσπραξη των οφειλών αυτών.

Τα ψηφιακά εργαλεία συμμετοχής των ασθενών που ενισχύουν την ευκολία και παραγωγικότητα για το προσωπικό, αντιπροσωπεύουν επίσης ένα σημαντικό εργαλείο ώστε να πετύχουν το στόχο αυτό.

Medical Manage

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Αποδοχή Cookies Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων