Home Διοίκηση Προσωπικού Αξιολόγηση Προσωπικού – Πόσο Σημαντική Είναι;
Αξιολόγηση Προσωπικού: Γιατί Είναι Σημαντική;

Αξιολόγηση Προσωπικού – Πόσο Σημαντική Είναι;

Κάθε επιχείρηση είναι σημαντικό να έχει προσωπικό ικανό και κινητοποιημένο.

Μια από τις πλέον σημαντικές πρακτικές της διοίκησης είναι, λοιπόν, η περιοδική αξιολόγηση της εξέλιξής τους και η διάγνωση των δυνατοτήτων βελτίωσης τους

Αυτός είναι και σκοπός της συνάντησης αξιολόγησης, μιας ενέργειας που ο ιατρός σαν σύγχρονος επαγγελματίας οφείλει να κάνει με κάθε συνεργάτη τουλάχιστον κάθε εξάμηνο.

Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κύριο λόγο έχει το ανθρώπινο δυναμικό.

Όλοι οι ιατροί στα ιατρεία τους θέλουν συνεργάτες που να συνδυάζουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, αλλά και οργάνωση και μεθοδικότητα.

Η αλήθεια είναι ότι σπανίως βρίσκουμε κάποιον που να τα συνδυάζει όλα αυτά.

Τις περισσότερες φορές καλούμαστε να «πλάσουμε» εμείς τον εργαζόμενο, παρέχοντάς του τόσο επιστημονικές όσο και τεχνικές γνώσεις διαχείρισης της εργασίας του, αλλά και γνώσεις επικοινωνίας και συμπεριφοράς.

Όμως τελικά φτάνει μόνο αυτή η «εκπαίδευση»;

Τελειώνει εκεί το «χρέος» μας;

Μήπως οι ρυθμοί της καθημερινότητας μας παρασύρουν και χάνουμε επαφή με τον υπάλληλό μας, φτάνοντας τις περισσότερες φορές στο σημείο, όπου χωρίς να το έχουμε καταλάβει, έχουμε έρθει σε ρήξη μαζί του και μοναδική λύση είναι η διακοπή συνεργασίας;

Η απάντηση σε όλα αυτά είναι «τακτικός έλεγχος και η αξιολόγηση».

Με τον όρο αυτό δεν εννοούμε τις αποσπασματικές παρεμβάσεις που επικεντρώνονται, κυρίως, σε επισημάνσεις λαθών, αλλά τις καλά οργανωμένες προσωπικές συναντήσεις με κάθε υπάλληλο ξεχωριστά.

Η επιλογή της προσωπικής συνάντησης, σε χρόνο πέρα από το ωράριο εργασίας, ως μέθοδο αξιολόγησης, μπορεί να φαίνεται «υπερβολικά τυπική» για κάποια ιατρεία, ιδιαίτερα για αυτά με έναν εργαζόμενο.

Μπορεί μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και να τρομάζει τον εργαζόμενο.

Αναμφίβολα όμως, αν γίνει με το σωστό τρόπο, αποτελεί μια επιτυχημένη μέθοδο αξιολόγησης που μπορεί να επιφέρει πολύ καλά αποτελέσματα, κινητοποιώντας τον συνεργάτη σας, και να βελτιώσει αισθητά τη λειτουργία του ιατρείου σας.

Οι Στόχοι και για τα Δυο Μέρη

Σκοπός των προσωπικών αυτών συναντήσεων, που πρέπει να γίνονται 2 ή 3 φορές το χρόνο και να διαρκούν από 30 έως 90 λεπτά, είναι:

Για τον Ιατρό

Να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και την επίτευξη των στόχων που από κοινού έχουν συμφωνήσει εξ αρχής με τον υπάλληλο.

Να παρακινήσει τον υπάλληλο αλλά και να εξετάσει το βαθμό συμμετοχής του για την καλύτερη λειτουργία αλλά και τη φήμη του ιατρείου.

Να προσδιορίσει τις «ατέλειες» και να εντοπίσει σημεία που πρέπει να βελτιωθούν ή χρήζουν περαιτέρω εκπαίδευσης.

Να εντοπίσει σημεία ή διαδικασίες που δυσκολεύουν τον υπάλληλο στο έργο του.

Να αναθέσει νέα καθήκοντα αν χρειάζεται.

Να εντοπίσει προβλήματα συμπεριφοράς (αργοπορία, ντύσιμο, προσωπική υγιεινή κ.λπ).

Να επιβραβεύσει και να δώσει κουράγιο για να συνεχιστούν τα καλά αποτελέσματα.

Από την άλλη, υιοθετώντας θετική στάση είναι πιο εύκολο να επιτύχουμε την θετική παρακίνηση του εργαζομένου.

Για τον Υπάλληλο

Να μιλήσει ανοικτά για τα αποτελέσματα και την εμπειρία του, δουλεύοντας στους στόχους που του έχουν ανατεθεί.

Να παραθέσει τα δικά του αποτελέσματα και εμπειρίες.

Να προσδιορίσει τα θέματα που τον δυσκολεύουν.

Να μοιραστεί αλλά και να συγκεντρώσει πληροφορίες για την δουλειά του.

Να προτείνει νέες ενέργειες ή εναλλακτικές διαδικασίες βελτίωσης.

Να επαναεπιβεβαιώσει ή να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις για τα καθήκοντα του.

Μια Συνάντηση Ξεχωριστή

Χρειάζεται προσοχή ώστε οισυναντήσεις αυτές να μην γίνονται για να επικρίνουν ή να τιμωρήσουν τον υπάλληλο, ούτε για να συζητηθούν προβλήματα προσωπικά ή οικονομικά.

Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις ομαδικές συναντήσεις εργασίας όλων των υπαλλήλων μαζί, που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και στις οποίες αναλύονται θέματα λειτουργίας του ιατρείου και καθημερινών ενεργειών.

Κατά τη διάρκεια των προσωπικών συναντήσεων, ο ιατρός manager θα πρέπει να έχει μια θετική στάση, να είναι συγκεκριμένος και ακριβής στα λεγόμενα του, να κάνει ανοικτού τύπου ερωτήσεις και, κυρίως, να αφήνει τον άλλον να μιλάει και να μην κάνει μονόλογο.

Μόνο τότε ο εργαζόμενος θα μπορέσει να κάνει προτάσεις, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την «εμπλοκή» του στα κοινά.

Από την άλλη, υιοθετώντας θετική στάση είναι πιο εύκολο να επιτύχουμε την θετική παρακίνηση του εργαζομένου.

Επίσης πάντα να θυμάστε ότι κάθε συνάντηση είναι ξεχωριστή.

Ο ιατρός manager θα πρέπει να προσαρμόζει το ύφος και τον λόγο του, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα του κάθε υπαλλήλου, τις ικανότητες του, αλλά και το τι τον παρακινεί.

Παρακολούθηση και Σχεδιασμός

Μετά το πέρας κάθε συνάντησης, ο ιατρός manager πρέπει να καταγράψει μια μικρή περίληψη της συζήτησης και να δώσει στον υπάλληλο ένα αντίγραφο πάνω σε αυτά που συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν αμοιβαία.

Να θυμάστε ότι η απόδοση ενός εργαζόμενου μπορεί να αλλάξει ή προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, ανάλογα των συνθηκών, και θα πρέπει να έχετε καταγεγραμμένο όλο το ιστορικό των συναντήσεών σας.

Αφού λοιπόν συγκεντρώσετε όλα τα δεδομένα με κάθε έναν από τους συνεργάτες σας, καλό είναι να προετοιμάσετε μια ομαδική συνάντηση στην οποία θα αναφέρετε τα γενικά σας συμπεράσματα από τις συναντήσεις αυτές καθώς και να συζητήσετε πλέον με όλη την ομάδα τις αλλαγές που σκέφτεται να εφαρμόσετε.

Αναφέραμε παραπάνω ως δεδομένο, ότι από την αρχή της συνεργασίας είναι σημαντικό να έχουν καθοριστεί από κοινού οι στόχοι, καθώς και να έχει γίνει αναλυτική περιγραφή της θέσεως εργασίας και των καθηκόντων αυτής στον εργαζόμενο.

Συχνά όμως, οι απαιτήσεις στην εργασία αλλάζουν και επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες καμιά φορά, ανάλογα με τις ικανότητες του υπαλλήλου και φυσικά αν η ανάγκη ανάπτυξης ή ακόμη και επιβίωσης της επιχείρησης ιατρείου το επιβάλει.

Ο συνδυασμός αυτών δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τον εργαζόμενο που πλέον ξέρει πως μπορεί να «αναπτυχθεί» μέσα σε αυτό, αλλά και πώς μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά.

Η φράση «αξιολόγηση προσωπικού» ίσως σε κάποιους από εσάς, ιδιαίτερα σε όσους συνεργάζονται με τους ίδιους υπαλλήλους πολλά χρόνια, ακούγεται λίγο αυστηρή ή και άχρηστη, μιας και το προσωπικό σας έχει αποδείξει στο χρόνο την αξία του.

Ας το σκεφτείτε όμως διαφορετικά, ως «περιοδική εκτίμηση ικανοτήτων», τελικά κινητοποιεί τον υπάλληλό σας.

Αν το δείτε έτσι, εύκολα θα αντιληφθείτε πόσο απαραίτητο είναι να ενταχθούν στις διαδικασίες του ιατρείου σας αυτές οι προσωπικές συναντήσεις και πως μέσα από αυτές, μόνο οφέλη για όλους μπορούν να προκύψουν.

Μερικές Χρυσές Συμβουλές

Η συνάντηση αξιολόγησης δεν είναι μέρος διαπραγμάτευσης μισθού ή bonus.

Δεν αξιολογούμε προσωπικότητες αλλά αντικειμενικούς επαγγελματικούς στόχους.

Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα, μετρήσιμα και να παρουσιάζονται αναλυτικά. Μόνο τότε δεν μπορούν ν’ αμφισβητηθούν.

Ζητήστε από τον εργαζόμενο να μιλήσει συνολικά για το έργο του στο ιατρείο σα και κάντε και εσείς μια μικρή ανάλυση των αποτελεσμάτων του έτους.

Υπενθυμίστε τους συμφωνημένους στόχους και τις αντίστοιχες ενέργειες.

Πάντα να έχουμε κατά νου ότι οι συναντήσεις αυτές δεν γίνονται για να τιμωρήσουμε, αλλά για να βελτιώσουμε τον εργαζόμενο.

Medical Management και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Αποδοχή Cookies Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων