Home Διαχείριση 8 Χαρακτηριστικά ενός Επιτυχημένου Ιατρείου σύμφωνα με Έρευνα της MGMA
8 Χαρακτηριστικά ενός Επιτυχημένου Ιατρείου σύμφωνα με Έρευνα της MGMA 1

8 Χαρακτηριστικά ενός Επιτυχημένου Ιατρείου σύμφωνα με Έρευνα της MGMA

Ορισμένα ιατρεία, μεγάλα αλλά και μικρά, έχουν την τύχη να είναι κερδοφόρα, με γιατρούς και προσωπικό να είναι ευχαριστημένοι και αφοσιωμένοι στον ρόλο τους.

Από την άλλη, υπάρχουν ιατρεία τα οποία τείνουν προς την αντίθετη πλευρά.

Κάθε μήνα πασχίζουν να πληρώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, έχουν υψηλό μισθολογικό κόστος και οι γιατροί αισθάνονται σαν να δίνουν μια καθημερινή μάχη .

Γιατί όμως υπάρχουν τόσες διαφορές;

Τις περισσότερες φορές, το ιατρείο επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες όπως ο πληθυσμός των ασθενών, η γεωγραφική θέση, ή ένας αρκετά δημοφιλής γιατρός.

Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιτυχία έχει να κάνει περισσότερο με τον τρόπο που διοικείται και εξελίσσεται το ιατρείο.

Η οργάνωση Medical Group Management Association (MGMA) στην Αμερική, εξέτασε 676 ιατρεία που θεωρήθηκαν τα καλύτερα σε τομείς όπως οι λειτουργίες, η παραγωγικότητα, το κέρδος και η αξία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν ορισμένοι κοινοί παράγοντες που συναντώνται σε επιτυχημένα ιατρεία.

Ένα βασικό συμπέρασμα ήταν ότι σε ιατρεία όπου οι γιατροί είναι πολύ ικανοποιημένοι, μεγάλο μέρος οφειλόταν στην κουλτούρα και την παιδεία τους.

Αυτοί οι γιατροί ασκούν πλήρως το έργο τους και έχουν επίσης ένα αίσθημα αυτονομίας.

Ο παράγοντας της κουλτούρας είναι εξίσου σημαντικός με τα παραδοσιακά μέτρα λειτουργίας.

Σε χώρες αναπτυγμένες πολιτισμικά, τα ιατρεία λειτουργούν υποδειγματικά.

Ο καθένας θέλει να εργάζεται εκεί, θέλει να πάει ως ασθενής εκεί!

Αντιθέτως, στα ιατρεία σε φτωχές ή μη αναπτυγμένες χώρες, υπάρχει δυστυχία, υψηλότερο ποσοστό εξόδων και υποβαθμισμένη εμπειρία περίθαλψης από την πλευρά των ασθενών.

Συνεπώς ο πολιτισμός και η κουλτούρα κάνει τη μεγάλη διαφορά!

Τα χαρακτηριστικά για την επιτυχία

Πέρα από τον πολιτισμό, και σύμφωνα με την έρευνα της Medical Group Management Association, υπάρχουν 8 βασικά κοινά χαρακτηριστικά των ιατρείων που έχουν καλύτερη απόδοση.

1. Περισσότεροι ασθενείς

Τα ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας που είναι κερδοφόρα έχουν σχεδόν 300, αν όχι και περισσότερους, ασθενείς ανά ιατρό το χρόνο σε σύγκριση με άλλα.

Επιπλέον, κερδίζουν 8,6% μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα ανά γιατρό.

Οι μη επεμβατικές ειδικότητες έχουν σχεδόν 400 περισσότερες συνεδρίες ασθενών ανά γιατρό και 6,1% μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα ανά γιατρό.

Ακόμη και μια μικρή αύξηση του αριθμού των ασθενών την ημέρα, πχ 2-3 παραπάνω ασθενείς, σταδιακά οδηγεί το ιατρείο προς την κερδοφορία.

2. Παρακολούθηση ικανοποίησης

Τα ιατρεία που έχουν πολύ καλές επιδόσεις, συχνά πραγματοποιούν έρευνες σχετικά με την ικανοποίηση του προσωπικού τους.

Θέλουν να πάρουν τη γνώμη τους και να αποκαλύψουν κάθε υπάρχουσα δυσαρέσκεια για να την αντιμετωπίσουν.

Τέτοιου είδους πρακτικές διοίκησης τείνουν να είναι ανοιχτές σε προτάσεις, πιο δεκτικές σε σχόλια και παρατηρήσεις και αναζητούν τρόπους βελτίωσης.

Επίσης, ζητούν ενεργά το feedback, καθώς γνωρίζουν ότι πολλοί άνθρωποι δεν αισθάνονται άνετα να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους.

8 Χαρακτηριστικά ενός Επιτυχημένου Ιατρείου σύμφωνα με Έρευνα της MGMA 2

3. Περισσότερη επικοινωνία

Η έμφαση σε βελτιωμένες επικοινωνιακές πρακτικές είναι ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό των ιατρείων με τις καλύτερες επιδόσεις.

Αυτά τα ιατρεία εφαρμόζουν ποικίλες μεθόδους επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων συναντήσεων εργασίας, κατά τις οποίες ζητείται από όλο το προσωπικό να βοηθήσει στη λύση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.

Πραγματοποιούν καθημερινές ή εβδομαδιαίες συζητήσεις με διάρκεια όχι πάνω από 15 λεπτά για να καλυφθούν οι άμεσες προτεραιότητες και παρέχουν παράλληλα μηνιαίες ενημερώσεις που δείχνουν την πρόοδο των στόχων.

4. Συνεχής εκπαίδευση

Σε ιατρεία όπου δίνεται έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση, το προσωπικό όχι μόνο είναι σε θέση να εκτελεί το έργο του με περισσότερη άνεση αφού έχει και περισσότερες γνώσεις, αλλά αισθάνονται και πιο υπερήφανοι για τον εαυτό τους.

Όταν το ιατρείο επενδύει στην εκπαίδευση και στην εξέλιξη των ικανοτήτων του προσωπικού του, το προσωπικό θεωρεί τον εαυτό του σημαντικό μέρος της ομάδας και της επιτυχίας αυτής.

5. Προσοχή στα οικονομικά

Η τήρηση του προϋπολογισμού είναι κρίσιμη για την οικονομική επιτυχία.

Ιατρεία που παρακολουθούν τον προϋπολογισμό τους (έσοδα -έξοδα) και επανεξετάζουν τακτικά τη στρατηγική τους, δύσκολα θα βγουν εκτός προϋπολογισμού.

Δεν περιμένουν το τέλος του έτους για να ενημερωθούν για τον ισολογισμό τους.

Αντιθέτως αξιολογούν προληπτικά την κατάσταση, τι πάει καλά και τι χρειάζεται περισσότερη προσοχή και ίσως επανεξετάζουν την ενέργεια.

6. Τακτική αξιολόγηση του προσωπικού.

Τα επιτυχημένα ιατρεία επενδύουν στο προσωπικό τους, προσφέροντας εκπαίδευση για την υποστήριξη όλων δραστηριοτήτων.

Οι θέσεις εργασίας είναι συχνά λιγότερο οριοθετημένες από ότι στο παρελθόν και όλο το προσωπικό είναι διαθέσιμο και έτοιμο να προσαρμόζεται και να εκτελεί εργασίες που βοηθούν τη ροή εργασίας όταν χρειάζεται.

7. Νέες τεχνολογίες

Η επένδυση στη βελτίωση των λειτουργιών με τη χρήση της τεχνολογίας και των εργαλείων της αποτελεί συχνή εστίαση στα ιατρεία με τις καλύτερες επιδόσεις.

Συνήθως, αυτά τα ιατρεία έχουν κάποιο άτομο από το προσωπικό που αναλαμβάνει την ψηφιακή παρακολούθηση των λειτουργιών του ιατρείου αλλά και την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων του marketing, εξετάζοντας όλες τις επιλογές, δίνοντας φυσικά προτεραιότητα στις δαπάνες.

8. Επικέντρωση στους ασθενείς

Τα ιατρεία με καλύτερες επιδόσεις αναζητούν ευκαιρίες δημιουργίας πιστού πελατολογίου όπου είναι δυνατόν.

Τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας είναι ένα παράδειγμα.

Όχι μόνο ενθαρρύνουν περισσότερους ασθενείς να έρχονται για επισκέψεις πρόληψης και ελέγχου, αλλά παρέχουν επίσης αυξημένη πρόσβαση στο ιατρείο, γεγονός που επίσης βοηθά τα έσοδα.

www.MedicalManage.gr 

Medical Management και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Αποδοχή Cookies Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων