Home Διαχείριση Πώς να Αυξήσετε τον Τζίρο Σας Με 4 Κινήσεις
Η αύξηση του τζίρου είναι ένα θέμα βιωσιμότητας, εξέλιξης και αναβάθμισης της κάθε επιχείρησης.

Πώς να Αυξήσετε τον Τζίρο Σας Με 4 Κινήσεις

Η αύξηση του τζίρου είναι ένα θέμα βιωσιμότητας, εξέλιξης και αναβάθμισης της κάθε επιχείρησης.

Δεν υπάρχουν βέβαια συνταγές θαύματα.

Για να επιτύχετε μία εξέλιξη του τζίρου σας, πρέπει να εφαρμόσετε έναν συνδυασμό ενεργειών και μέσων καθώς και μία μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Υπάρχουν δύο λύσεις για να αυξήσετε τον τζίρο σας:

• Να αυξήσετε την πιστότητα των ασθενών σας και παράλληλα

Να αυξήσετε τη φήμη σας για προσέλκυση νέων πελατών.

Κάθε λοιπόν στρατηγική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με βάσει αυτούς τους δύο άξονες.

Όσον αφορά τη πιστότητα ασθενών στο ιατρείο σας, οι ενέργειές σας επικεντρώνονται στη ποιότητα των υπηρεσιών σας προς αυτούς και εδώ δεν αρκεί μόνο η επιστημονική σας κατάρτιση, αλλά κυρίως η ποιότητα της όλης προσέγγισής σας στο πρόβλημα υγείας του πελάτη και στον ίδιο τον άνθρωπο (εγκάρδια υποδοχή, συμβουλών σας σε θέματα υγείας, ενσυναίσθηση για το πρόβλημά του…κ.λπ.).

Όσο για την προσέλκυση νέων πελατών εκτός από τη καλή σας θέση σε μια περιοχή (δίπλα σε φαρμακεία, κεντρικούς δρόμους, συγκοινωνιακά μέσα κ.λπ.), εδώ σπουδαίο ρόλο παίζουν οι ενέργειες επικοινωνίας που κάνετε για το ιατρείο σας (διαφήμιση στις τοπικές εφημερίδες, στα ηλεκτρονικά μέσα, η ύλη στο δικό σας website, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης… κ.ά.), αλλά και η πολιτική ανταμοιβής σας ιδιαίτερα σε αυτές τις μέρες της οικονομικής κρίσης.

Σήμερα πλέον για να εφαρμόσουμε μία επικοινωνιακή στρατηγική εξειδικευμένη στο κάθε ιατρείο χρειαζόμαστε έναν εξωτερικό σύμβουλο.

Ένας σύμβουλος βοηθά αρχικά στη διάγνωση και πιστοποίηση της επιχείρησης – ιατρείο και στη συνέχεια στον σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου του ιατρείου αλλά και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού (manager + προσωπικό), καθώς και στη βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας των προσφερομένων υπηρεσιών.

Ο σύμβουλος θα μπορέσει να εξετάσει κατ’ ιδίαν το ιατρείο απ’ όλες τις πλευρές (οικονομικές, διαχείρισης υπηρεσιών, ανθρώπινων πόρων…) και να κάνει τις κατάλληλες προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει σύντομα να τεθούν από τον Ιατρό σε εφαρμογή, για να αρχίσουν να αποδίδουν σιγά – σιγά τα θετικά τους αποτελέσματα.

Διάγνωση της Επιχείρησης – Ιατρείο

Είτε παράγουμε ένα προϊόν ή παρέχουμε μία υπηρεσία, ο συνεχής έλεγχος των διαδικασιών εργασίας επιτρέπει τη βελτίωση.

Είναι πλέον καιρός για την ανάπτυξη της επιχείρησης του Ιατρείου να τεθεί σε εφαρμογή μία ποιοτική διαχείριση με στόχο την ικανοποίηση του ασθενή – πελάτη.

Ένας σύγχρονος ιατρός – manager οφείλει να θέσει τρείς βασικές ερωτήσεις πάνω στις δραστηριότητές του ιατρείου του:

• Ποιοι είναι οι πελάτες μου;

• Tι ζητούν από μένα σαν ιατρό και από το ιατρείο μου;

• Τι υπηρεσίες τους προσφέρω και πως μπορώ να τις βελτιώσω;

Αυτή η διάγνωση πρέπει να γίνεται σε συνεχή βάση, τουλάχιστον 3 – 4 φορές τον χρόνο!

Τα οφέλη της συνεχούς διάγνωσης είναι πολλά:

Ποιοτικά Οφέλη

♦ Ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

♦ Ανακαλύπτονται οι αδυναμίες και τα σφάλματα, έτσι ώστε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για να τα βελτιώσουμε.

♦ Γίνεται ένα πλάνο της επιχείρησης όπου συμμετέχει όλη η ομάδα και ιδιαίτερα κινητοποιούνται οι υπάλληλοι σε ένα κοινό στόχο ομαδικής βελτίωσης των υπηρεσιών μας προς τους ασθενείς μας.

Οικονομικά Οφέλη

♦ Επιτρέπει στο Ιατρείο – επιχείρηση να γίνει πιο ανταγωνιστικό και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πελάτη.

♦ Επιτρέπει στον Ιατρό να κάνει σωστές κινήσεις και να γίνει πιο απαιτητικός από τον εαυτό του και τους υπαλλήλους του.

Τίποτε δεν είναι ανέφικτο και ένα Ιατρείο μπορεί να δραστηριοποιηθεί διπλασιάζοντας ή και τριπλασιάζοντας τις αποδοχές του μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, αρκεί ο Ιατρός να αποφασίσει να εφαρμόσει νέες ενέργειες και να επενδύσει πάνω σε συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης με στόχο καλύτερες υπηρεσίες προς τους ασθενείς του.

Τα πρώτα αποτελέσματα, που θα φανούν στο εξάμηνο και στο τέλος του χρόνου, θα έχουν μία σημαντική απόδοση στην αύξηση των αποδοχών!

Όλα όμως εξαρτώνται από το πνεύμα, την διάθεση και την ικανότητα του Ιατρού-manager.

Είναι διαπιστωμένο από ειδικούς ότι τo ίδιο Ιατρείο, με την ίδια πελατεία, το ίδιο προσωπικό αλλά με έναν διαφορετικό Ιατρό manager, έχει άλλη εικόνα και άλλη πορεία ανάπτυξης!

4 μοχλοί για να βελτιώστε τις απολαβές σας:

Το μέλλον και η εξέλιξη του Ιατρείου στηρίζεται:

• Στη σωστή επικοινωνία με τον ασθενή (υποδοχή, συμβουλή),

• Τη σωστή οργάνωση του χώρου και προβολή των υπηρεσιών σας,

• Την επιλογή του κατάλληλου προσωπικού καιστη συνεχή εκπαίδευση και πληροφόρηση του και

• Στη σωστή διαχείριση της επιχείρησης με τη βοήθεια της πληροφορικής.

1. Επικοινωνία Πελάτη

• Εφαρμόστε τους σωστούς κανόνες επικοινωνίας που θα ενεργοποιήσουν την διάθεση του ασθενή να ξανάρθει.

• Στηριχθείτε στους κανόνες των 5 αισθήσεων.

• Βελτιώστε την υποδοχή πελάτη και υιοθετείστε θετικό λεξιλόγιο επικοινωνίας μαζί του.

• Η ευχάριστη υποδοχή μαζί με την ομοιογένεια επικοινωνίας του χώρου και της ομάδας, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες δημιουργίας πιστού πελατολογίου.

• Αφιερώστε χρόνο στους ασθενείς σας, μάθετε να τους ακούτε και να τους συμβουλεύετε, προσφέροντας εξατομικευμένη ανθρώπινη προσέγγιση που αναδεικνύει την εικόνα σας.

2. Επιλογή κατάλληλων υπηρεσιών ανάλογα με την ειδικότητα

• Επιλέξτε υπηρεσίες και ιατρικές πράξεις ανάλογες με το επίπεδο και το είδος της πελατείας σας.

• Βρείτε νέους τομείς ανάπτυξης ή ενεργοποιήστε ορισμένες υπηρεσίες σας που μέχρι τώρα ήταν υποτονικές.

3. Επικοινωνιακές Ενέργειες

• Μην ξεχνάτε την πληροφόρηση των ασθενών σας στον χώρο: ενημερωτικά έντυπα, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με τις υπηρεσίες σας…κ.λπ.

• Μην αμελήστε τα άλλα μέσα σύγχρονης επικοινωνίας και διαφήμισης.

4. Εφαρμόστε απλούς κανόνες του management και κινητοποίησης του προσωπικού σας

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καθορίσει ο manager είναι το στρατηγικό πλάνο και την προοπτική του ιατρείο του.

Αυτό είναι κάτι απαραίτητο αλλά πολλές φορές παραμελείται.

Κάθε Ιατρός πρέπει να αναρωτηθεί σήμερα:

«Ποια εικόνα πρέπει να προβάλλω στους ασθενείς μου», «Πώς θα προσφέρω τις καλύτερες υπηρεσίες στον πελάτη μου», «Πώς να κινητοποιήσω τους πελάτες και το προσωπικό μου γύρω από τις πραγματικές αξίες του επαγγέλματός μου;».

Το πρώτο λοιπόν βήμα του ιατρού είναι να καθορίσει εκτός από τη σωστή επιστημονική του κατάρτιση, τις μεγάλες βασικές του κατευθύνσεις ανάλογα με το πόστο του, την πελατεία του, τη δυνατότητα επενδύσεων σε χρόνο και χρήμα και έτσι να οργανώσει ένα πλάνο υπηρεσιών και ανάπτυξης του ιατρείου του.

Ένας καλός ιατρός – manager πρέπει να βάλει και το προσωπικό του να συμμετέχει στο επιχειρηματικό του πλάνο.

Η συμμετοχή της ομάδας προϋποθέτει 3 στάδια:

1. Πληροφόρηση

2. Εκπαίδευση

3. Έλεγχος – Καθοδήγηση

Εξάλλου αυτή είναι η δουλειά και η κύρια αρμοδιότητα του Ιατρού – manager!

Tι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η απόδοση των υπαλλήλων σας;

Πού υπερτερεί και που υστερεί ο καθένας;

• Αρχίστε με τον γραπτό καθορισμό αρμοδιοτήτων και συνεχίστε κάθε εξάμηνο με κατ’ ιδίαν συναντήσεις για αξιολόγηση και κινητοποίηση.

• Εφαρμόστε τα meetings εργασίας 1 φορά τον μήνα πάνω σε 1 – 2 θέματα επικοινωνίας ή οργάνωσης εργασίας στο ιατρείο σας.

Αν κάποιος υπάλληλος δεν συμφωνεί, μιλήστε του ιδιαιτέρως και μην τον αφήνετε να επηρεάσει την ομάδα.

• Βελτιώστε τον τρόπο κινητοποίησης και επικοινωνίας με το προσωπικό σας με μια κοινή κατεύθυνση έτσι ώστε όλοι να μιλάνε την ίδια γλώσσα.

• Προτείνετε συστήματα επιβράβευσης της απόδοσης τους με χρηματικά prims (ομαδικά ή ατομικά) αλλά και με ομαδικές εξόδους και προσωπική αναγνώριση.

• Βελτιώστε το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού σας.

Τελικά οι 5 λέξεις κλειδιά για την εξέλιξη είναι:

1. ΘΕΛΓΩ: Επιστημονική εικόνα/Yποδοχή / Εικόνα Χώρου ιατρείου

2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ: Μελετώ την πελατεία μου /Προσαρμόζομαι σε νέα δεδομένα της αγοράς /Διαφοροποιούμαι

3. ΠΡΟΒΑΛΩ: Την επιστημονική μου κατάρτιση /Τις υπηρεσίες μου

4. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΩ: Οργανώνω τη δουλειά / Δίνω αρμοδιότητες / Επιβραβεύω

5. ΜΑΘΑΙΝΩ: Ενημερώνομαι συνεχώς / Καθοδηγώ / Εφαρμόζω

Αντώνης Σακάλογλου, Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ
www.MedicalManage.gr

Medical Management και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Αποδοχή Cookies Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων