Home Διαχείριση Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης: Επάγγελμα Eυθύνης – Aσφάλεια Kύρους
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης: Επάγγελμα Eυθύνης – Aσφάλεια Kύρους

Προκειμένου να εξασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν δημιουργηθεί νόμοι και κανόνες συμπεριφοράς που ρυθμίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η παραβίαση αυτών των νόμων αποτελεί παράνομη πράξη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις της αστικής ευθύνης.

Στο άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα διατυπώνεται ότι «όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει».

Έτσι, αν κάποια άδικη πράξη ή παράλειψη έχει ως αποτέλεσμα σωματικές βλάβες, θάνατο ή υλικές ζημιές σε βάρος τρίτων, δημιουργούνται οικονομικές υποχρεώσεις σε αυτόν που τις προκάλεσε.

Για το λόγο αυτό, η ανάγκη ύπαρξης ασφάλισης αστικής ευθύνης είναι πλέον επιτακτική στις μέρες μας λόγω της αύξησης και στη χώρα μας τόσο του αριθμού των ζημιωθέντων που εγείρουν απαιτήσεις όσο και των ποσών των απαιτήσεων αυτών.

Έτσι, παρατηρείται η τάση όλο και περισσότεροι επαγγελματίες να επιλέγουν την ασφάλισή τους μέσω ενός συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων προκειμένου να προστατευθούν από κάποιο απρόοπτο συμβάν, το οποίο μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ιδιαίτερα το επάγγελμα του ιατρούοποιού απαιτεί υψηλή υπευθυνότητα και αφοσίωση σε καθημερινή βάση, γιατί η υγεία όλων μας δεν είναι μόνο πολύτιμη αλλά και εύθραυστη.

Ένας φαρμακοποιός έχει καθήκον να παρέχει πρώτες βοήθειες, να εκτελεί ιατρικές συνταγές και να εξυπηρετεί τους πελάτες του.

Κατά συνέπεια, πολύ μεγάλες είναι και οι ευθύνες που έχει, αν κατά την άσκηση του επαγγέλματός του κάνει μια παράλειψη ή ένα λάθος στην εκτέλεση μιας συνταγής ιατρού ή αν δεν χορηγήσει το σωστό φάρμακο.

Παράλληλα, η αύξηση της εγκληματικότητας εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τον ίδιο όσο και για το περιεχόμενο του ιατρείου του.

Αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη συμπεριλάβει στον κατάλογο των προϊόντων τους ολοκληρωμένα πακέτα ασφάλισης αστικής ευθύνης, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τους τις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά του εκάστοτε επαγγέλματος.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες, όσον αφορά στους ιατρούς, μέσω ειδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων, που προσφέρουν ολοκληρωμένη κάλυψη, αναλαμβάνουν και τις ευθύνες αλλά και τους κινδύνους του προσωπικού ατυχήματος του ασφαλιζόμενου και της κλοπής του ιατρείουείου .

Προστατεύουν τον επαγγελματία κατά των συνεπειών της εξ αμελείας άδικης πράξης του, δηλαδή για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές προς τρίτους που προξενήθηκαν από αυτόν, και καλύπτει οικονομικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται σε βάρος ατόμων, λόγω κάποιας άδικης πράξης ή παράλειψης.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να καλύφθούν:

1. Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ιατρού για:

• Οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αμέλεια ή σφάλμα κατά την εκτέλεση ιατρικής πράξης, και γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματός του.

• Λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης.

• Έξοδα και δαπάνες που προκύπτουν από τα ανωτέρω, όπως δικαστικές δαπάνες και τόκοι υπερημερίας.

• Ατυχήματα πελατών κατά το χρόνο παραμονής τους στο ιατρείο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορεί να προκύψουν από τις εξωτερικές εγκαταστάσεις του ιατρείου, όπως επιγραφές, τέντες κ.λπ.

2. Το προσωπικό ατύχημα του ίδιου του ιατρού, όχι μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αλλά και σε 24ωρη βάση και σε όλο τον κόσμο.

3. Η κλοπή και η ληστεία του περιεχομένου του ιατρείου.

www.MedicalManage.gr 

Medical Management και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων. Αποδοχή Cookies Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων